2011

2011

OBSAH
Úvod– 2011: Rok nejistot
Havránkova vizitka
Pravidelný program v roce 2011
Nepravidelné akce v roce 2011
Lidé v Havránku v roce 2011
Čísla o roce 2011
Akrostichy – jak vidí Havránek jeho návštěvníci
Poděkování

ÚVOD – 2011: Rok nejistot
Milí čtenáři výroční zprávy,
Hrozící vystěhování Havránka změnilo rok úspěchu (dostali jsme dotaci na provoz od Středočeského kraje) v rok dramat a boje o holou existenci rodinného centra. Zatímco k nám z okolí chodily na poradu zakladatelky nových center, visel už v učebně dobře znatelný pocit dočasnosti neziskového počínání. Veřejnost nás ale podpořila peticí, za nás se postavili i někteří zastupitelé, a pak: druhý zájemce o prostory projevil pochopení a my jsme se mohli radovat z pokračování provozu… časově omezeného na 12 měsíců.

A jaká radost, když se v září přihlásilo do kroužků zase o něco víc rodin! Návštěvnost pak v zimních měsících trochu zkrouhly nemoci, povětrnost a – co si budeme povídat – trochu odrazující prostředí studené chodby, někdy i učebny.
Veselo přesto bylo, a to i díky novinkám – hudebním kurzům Yamaha, které si užívají s lektorkou Míšou Eremiášovou hlavně nejmenší děti do 3 let. Nečekaný a neutuchající zájem vzbudila večerní jóga s Martou Matějovskou, díky níž se asi každé pondělí ve veltruských domácnostech dost ponocovalo.

Riziko jít do dalšího roku provozu jsme vzali s vědomím, že práce neubývá a že možná budeme občas mírně zavaleni. Řady našich lektorek naštěstí už od dubnového záskoku rozšířila Renča Fialová… a Ivana Pešková (na podzim už s příjmením Hennerová) zase přibírala další hodinky cvičení navíc, když se cvičeníchtivých miminek „urodilo“ víc než v předchozích letech.

Absolutně nejlepší jsou venkovní akce, tvrdí děti. Cyklovýlety, procházky parkem, martinský lampionový průvod. Když neprší, dodala bych při vzpomínce na šermířský Corvus a na náš smutný koutek pod plachtou na Miřejovickém půlení. Pro mě byly v roce 2011 jedničkou letní Dožínky hraběte Chotka na zámku Veltrusy, kde jsme (se) například učili, jak vyrobit obilnou placku (proběhl celý proces od kosení po konzumaci).

Novou „kariéru“ v Havránku rozjely hlavně maminky odrostlejších dětí. Pod vedením Jany Šindelářové se z nich staly nadšené a zručné keramičky. Na večerních „přástkách“ kromě spousty jiných věciček vyrobily betlém, který byste zaručeně neoznačili jako amatérskou práci.

Energii do „výchovného procesu“ jsme se snažili načerpat podzimním kurzem Respektovat a být respektován. Třebaže občas jsme mívali neodbytný pocit, že snad děláme všechno úplně špatně a v duchu jsme lektorce Lucii Dobešové spílali. Mnozí si utřídili poznatky, které dosud spíš tušili, poopravili si nebo potvrdili směr výchovy… a při tom všem tu bylo pochopení. Nemůžeme být dokonalí rodiče, ale stojí za to se snažit pochopit potřeby dětí a naučit je chápat zase nás.

Konec by měl vyznít jednoznačně pozitivně. Je mi líto, že vás nepotěším. Ve stávajících prostorech kvůli hygienickým podmínkám a končícímu nájmu už zůstaneme jen půlrok a další budoucnost Havránka je nejistá. Kdo ví, třeba právě vás napadne, kde najdeme nové útočiště. Doufejme: na shledanou!

HAVRÁNKOVA VIZITKA

Rodinné centrum Havránek

Vzniklo: 4. 4. 2006
IČ: 270 28 593
člen Sítě mateřských center
působí na adrese: Palackého 117,
277 46 Veltrusy

http://havranek.dolnipovltavi.cz
adresa pro poštovní styk: Dušníky nad Vltavou 15, 277 44 Vojkovice
bankovní účet: 35-7000100257/0100

Předmět činnosti: Sdružení provozuje mateřské centrum jakožto neformální zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi.
Cíl činnosti:
– Sdružení má poskytovat rodičům a dětem prostor pro setkávání a navazování vztahů a současně tak oživovat společenský život města Veltrusy. Má navazovat na dlouholetou spolkovou tradici města, podporovat pospolitost, zmírňovat izolaci rodičů s malými dětmi a nabízet jim způsoby aktivního trávení času. Vytvářet prostředí pro přirozené předávání zkušeností i tradic při setkáních a dílnách.
– Má probouzet zájem o přírodu, kulturu, sport i veřejný život města, například pořádáním akcí pro veřejnost (vycházky, kulturní a sportovní akce).
– Sdružení zprostředkovává poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, zdravém životním stylu. Poskytuje rady rodičům, napomáhá jejich dalšímu vzdělávání (informuje o dostupné vzdělávací literatuře, možnostech rozvoje osobnosti apod.).
– Spolupracuje s jinými organizacemi v okolí, s orgány státní správy a samosprávy v sociální a kulturní oblasti.
Orgány sdružení jsou:
– zasedání sdružení (schází se minimálně jednou ročně)
– rada sdružení (schází se minimálně čtyřikrát ročně), je volena valnou hromadou a zodpovídá za hospodaření a chod sdružení
v roce 2011 tvořily radu:
– předsedkyně: Kateřina Kadeřábková Vitochová, místopředsedkyně: Eva Málková
– jednatelka: Kateřina Kohoutová


PRAVIDELNÝ PROGRAM

Pondělí 9:00 – 10:00 – 2x měsíčně, ve druhém pololetí každý týden
Cvičení pro rodiče s miminky – setkání maminek s nejmenšími (nechodícími) dětmi, doplněné cvičením pro zdárný fyzický i psychický rozvoj dětí (Iva)

Pondělí 15:30 – 17:00 – v prvním i druhém pololetí
Z ničeho něco aneb Výtvarka (Bára, Jana) – pro všechny děti i maminky, které mají chuť něco spolu tvořit z nejrůznějších materiálů (vhodnější od dvou let). Výtvarnou činnost střídáme s pobytem v herně.

Úterý 9:00 – 11:00 – od druhého pololetí
Kurzy Yamaha Class Míši Eremiášové – hudební kurzy pro nejmenší

středa (ve druhém pololetí čtvrtek) 9:00 – 10:00 a 10:30 – 11:30
Barevné dopoledne – pro rodiče s menšími dětmi (1 – 3 roky), rozděleno na 3 bloky činností: samostatná práce/hra s pomůckami, společné cvičení se zpíváním, na závěr výtvarná činnost(Katka, Renata).

středa 15:30 – 16:15 – v prvním i druhém pololetí
Angličtina pro děti – mírně pokročilé – 5-6 let – Kurz pro děti ve věku 5 – 6 let, které se již anglicky někdy učily. Výuka probíhá pouze v angličtině a děti si pomocí dramatizace, her, zábavných cvičení, písniček, říkanek apod. přirozenou cestou osvojují cizí jazyk.

Volná herna – v prvním pololetí
Probíhala v úterý nebo ve čtvrtek v době 9:30 – 11:00 (po krátkou dobu také v oba termíny).
Jako služba se vystřídaly Káča a Lenka.

Čtvrtek 19:30 – 21:00
Francouzština pro dospělé – mírně pokročilé. Učebnice Alter ego 1 + CD.

NEPRAVIDELNÉ AKCE
22/1 (so) 15:00 Čína dnes – turistické cíle severní Číny před časem navštívila Regína Čelišová a přišla se o své zážitky podělit. Přednáška s promítáním.

26/2 od 15:00 Střední Asií pěšky nebo za vozem – cestovatelské povídání s promítáním. Na Kyrgyzstán a Uzbekistán vzpomínala Denisa Kvaltínová.
12/3 (so) 15:00 Dětský masopustní karneval v sále Na Závisti. Karnevalem provázeli veselí klauni.

23/4 (so) 10:00 – 15:00 Cyklovýlet do Zelčína –snadný začátek cyklistické sezony v zooparku Zelčín.

14/5 (so) 10:00 – 15:00 Cyklovýlet podél Vltavy – zrušen pro nepřízeň počasí

21/5 (so) po celý den – dětský koutek se soutěžemi v zahradnictví Jelínek (první narozeniny nového zahradnického centra)

17/6 (so) 10:00 – 15:00 Cyklovýlet na Velvarsko

14/6 16:00 – Ukázková závěrečná hodina angličtiny pro předškoláky

16/7 (so) 10:00 – 15:00 Cyklovýlet okolím Odolena Vody – s cílem v Kopči, kde jsme navštívili včelařství.

30/7 dopoledne (so) – Miřejovický půlmaraton – program pro děti

13/8 (so) po celý den – účast na akci Dožínky na zámku Veltrusy – dílny pro děti, sportovní soutěže

20/8 (so) 10:00 – 15:00 Cyklovýlet z Roudnice nad Labem do Litoměřic – podél řeky tam a zpět. Rovinatou trasu (40 km!) zvládlo i několik malých dětí na vlastních kolech!

27/8 (so) po celý den – Veltruský Corvus – program pro děti – soutěžení v husitském duchu + dílnička na výrobu vlastních korouhviček

3/9 (so) 15.00 Žabincový prolog – spolu s SK Viktoria Všestudy – 3. ročník obnoveného cyklistického závodu ve Všestudech pro děti i dospělé. Recesistická akce, při které nejde o ceny, ale o sport a hlavně legraci. Dovoleno jezdit na vlastních samohybech nebo v kostýmech. Cenu si odnese každé dítě.

10/9 – Podzim na zámku Veltrusy – sportovní soutěže pro děti + dílna na akci zámku Veltrusy

19/10 17:00 – Dílna šití waldorfských panenek s Ivanou Hennerovou

2/11 od 16:00 Procházka veltruským parkem: Obora. Pro děti i dospělé vyprávěl kastelán zámku Pavel Ecler o daňcích a oboře. Děti se mohly zabavit i soutěžemi.

11/11 (pá) od 17:00 – Martinský lampionový průvod – od Havránka k náměstí, ohňová show, hledání svítících předmětů, pouť ztemnělým parkem po svíčkách a setkání s Martinovým bílým koněm. V závěru sladká odměna.

28/11 (po) 17:30 – Adventní dílna: aranžování věnců s Jiřinou Ratajovou. Zúčastnily se všechny generace (nejen) veltruských žen.

19/12 (po) po celý den – ve spolupráci se ZŠ a MŠ Veltrusy – Vánoční jarmark v sále Na Závisti. Prodej vánočních drobností, dílnička na výrobu jmenovek, odpoledne kulturní program předškoláků a školáků. Havránek také vystavil nový, keramický betlém, který vznikl na podzimních přástkách.

LIDÉ V HAVRÁNKU V ROCE 2011

jméno člena /(bydliště)/členství od/aktivity v Havránku v roce 2011
Bára Bělková (Veltrusy) 2008 výtvarka, mimořádné akce

Jana Krejčová (Veltrusy) 2006 výtvarka, mimořádné akce

Eva Málková (Veltrusy) 2006 mimořádné akce

Katka K. Vitochová (Dušníky) 2006 barevné dopoledne, francouzština aj.

Káča Kohoutová (Veltrusy) 2006 herna, plakáty

Honza Kadeřábek (Dušníky) 2006 mimořádné akce, cyklovýlety

spolupracovníci:
Renata Fialová – barevné dopoledne
Ivana Pešková –Hennerová – cvičení s miminky
Lenka Měšťánková – venkovní akce (procházky, lampionový průvod)
Hanka Hrubá – angličtina
Michaela Eremiášová – Yamaha Class
Jana Šindelářová – přástky (keramika)

ČÍSLA O ROCE 2011

Náklady celkem 104 037,10
Nákupy 43 648,10
Služby 4 726
Osobní náklady 53 245
Ostatní náklady 1 307
Příspěvky 1111

Výnosy 104 037,10
Tržby za vlastní výkony a za zboží 31 652
Ostatní výnosy 38 523,10
Přijaté příspěvky (dary) 33 862

ANKETA
– jako každý rok rozeslaná členům a návštěvníkům RC Havránek. Zadáním bylo vytvořit akrostich (ne nutně rýmovaný) na slovo „havránek“. Metoda akrostichu je jednoduchá – každý verš musí začínat na jedno písmeno daného slova (1. verš na H, druhý na A atd.) Vybíráme několik odpovědí:

Hlavně, že se máme rádi
A to se nám to hezky povedlo
Výborná zábava pro všechny
Radost dětem
A budeme si hrát třeba na autíčka
Nebudeme sedět doma
Ententiky dva špalíky
Kolik dětí asi dnes dorazí?
Soňa Machová

Hodně nových poznatků
Asi nejsem v pořádku
Výchova je těžká věc
Rodina je trošku „klec“
Ale já se nelekám
Někdy dětem „nasekám“
Enem škoda že mi zima
Kazila přátelské klima.
Vlaďka Lipovská

Hola, hola, Havránek volá:
Ahoj děti
Vítám vás
Radost mám
A
Nadšen jsem
Evo, Kubo, Martine
Kdopak ještě přijde sem?
Marta Matějovská

Havrane, havrane kdy už zima nastane?
Alenka se pořád bojí,v koutku nesměle stojí
Vysoká postel ke skákání láká
Radost a rozzářené dětské oči
A hudební kapela je tady
Nikolka vyrábí ráda a má s sebou plyšového kamaráda
Elán nikomu zde nechybí
Kousek kuřátka vykukuje na nás
Renča Fialová

Houževnaté
Aktivní
Věkem neomezené
Rodině přátelské
Antistresové
Neotřelé
Emancipované
Kreativní
centrum

Jitka Láchová

vzpomínka na únor

havránkův
azyl
vytvořil
ruch
a
nové
emoce
klubovní
Jarda Morávek

Hurá, jsou tu děti, pohrajeme si!
A to už musíme domů, mami??
Vodovky, drátek, nůžky, štětec… užijme si tvoření.
Rodina frčí na hřiště!
A kde letos uděláme oslavu narozenin? V Havránku?
Neboj nezmrzneme tady, uvaříme čaj 
Ententýky, dva špalíky, co udělám z keramiky?
Katka má dnes kytaru!
Šárka Pátková

Hledím do budoucna s obavami. Stávající vedení města není příliš nakloněno dalšímu fungování našeho mateřského centra ve stávající budově a obávám se, že fungování Havránka vůbec. Po loňské anabázi, kdy pan starosta vypsal výběrové řízení na prostory, kde Havránek sídlí tak, že byl jasně upřednostněn movitější nájemník, si už nedělám příliš velké naděje, že bude lépe. Tento útok jsme přežili i díky velké podpoře Veltrušáků, na petici se sešlo hodně podpisů…

Ale Dum spiro spero, tedy Dokud dýchám, doufám, platí i u nás. Katka Kadeřábková Vitochová je nezlomná bojovnice.

Věřili byste, že za minulý rok prošlo Havránkem cca 3 tisíce návštěvníků? Myslí se tím i účast na akcích mimo budovu. Katka vede velmi důsledně statistiku návštěvnosti.

Raději tedy ohlédnutím za těmi hezkými věcmi. Navím, zda je to tím, že je skutečná teorie, že ženy mají na konečcích prstů nervová zakončení dráždící dělohu (alespoň porodníci to někdy tvrdívají) nebo něčím jiným, ale ruční práce, kterým se v Havránkovi věnujeme, mi přináší velké uspokojení a radost. Keramické přástky jsou moc fajn, i výrobky z pedigu jsou skvělý dárek pro přátele.

Á, nesmím zapomenout na úžasné výtvory dětí, herna jimi bývá vyzdobená a nestačím se často divit, jak jsou krásné.

Nebo další příjemné společně strávené chvilky, třeba na cyklovýletě. Tedy pokud to neskončí rozbitými koleny. A svatomartinská slavnost má rok od roku větší návštěvnost. Karneval byla také velmi podařená akce, nejen díky učiteli Martinu Cvrčkovi.

Elementární problém všech podobných neziskových zařízení jsou prostě peníze. Letos ještě Havránek čerpá z dotace, zvýšili jsme vstupné na akce, velkou část výtvarných potřeb a jiných materiálů platíme ze své kapsy. Nájemné v Havránkovi nyní platíme symbolické, ale platby za energie rozhodně symbolické nejsou.

Kéž i nám by se podařilo získat důstojné prostory pro naše mateřské centrum.
Eva Málková

DĚKUJEME:
Za finanční pomoc, slevu, dary, sponzorství:
Síť mateřských center
Město Veltrusy
Javlin a.s.
Komerční banka, pobočka Kralupy
Dolní Povltaví o.s.
Zahradnictví Jelínek
Barbora Bělková
Eva Málková

Všem, kdo se podíleli na programech, pomáhali, brigádničili…
Kromě našich rodin zejména těmto osobám:
Luděk a Dana Šťastných – videoklipy z výletů
Lenka Měšťánková – procházky parkem, lampionový průvod, Žabincový prolog
David Šťáva – podpora
Pavel Ecler – přednášky, podpora
Soňa Machová – „záskoky“ a stálá podpora
Denisa a Pepa Kvaltínovi – přednáška
Regína Čelišová – přednáška
Členové SK Viktoria Všestudy – spolupráce na Žabincovém prologu
Všem pekařkám, které dodávají skvělé buchtičky na karneval a martinské rohlíčky do průvodu!
Členům našich rodin a také dobrovolníkům, kteří pomohli při karnevalu a vůbec, kde se dalo.
strongstrong