a) kurzy pro rodiče s dětmi

CVIČENÍ PRO DĚTI 1-2 ROKY (Radka Nováková, Jana Šindelářová)

Pondělí 10:00 – 11:00

Cena: 50 Kč/lekce nebo 400 Kč/10 lekcí

Kurz pro děti od jednoho roku (chodící děti) s využitím básniček, říkanek, písniček, rozvoj pohybových dovedností včetně jemné motoriky, řeči či paměti.

Přihlašování na https://goo.gl/forms/zupE0qx9cF4tJNwr2

Kontakty na lektory: Radka Nováková, radmila.proskova@seznam.cz, 603 911 861, Jana Šindelářová, sindela@seznam.cz, 731 477 345

 

CVIČENÍ PRO DĚTI 1-2 ROKY (Petra Pírková Brunerová)

Úterý 9:00 – 10:00

Cena: 50 Kč/lekce nebo 400 Kč/10 lekcí

Kurz pro děti od jednoho roku (chodící děti) s využitím básniček, říkanek, písniček, rozvoj pohybových dovedností včetně jemné motoriky, řeči či paměti.

Přihlašování na https://goo.gl/forms/8VhXvB3EaCFqnmi12

Kontakt na lektorku: Petra Pírková Brunerová, brunka@seznam.cz, 776 770 562

 

CVIČENÍ S MIMINKY (Katarína Nováková)

Pátek 10:00 – 11:00

Cena: 50 Kč/lekce nebo 400 Kč/10 lekcí

Kurz pro nejmenší děti od 3 měsíců do cca 1 roku (nechodící děti), cvičí se na podložce, na overballech, velkých míčích i v náručí s doprovodem písniček a říkanek. Cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj dítěte – pohybový vývoj, jemná motorika, řeč, paměť, rozumový vývoj, rovnováha či koordinace.

Přihlašování na https://goo.gl/forms/ItOrq7qYrAJRMmQy2

Kontakty na lektory: Katarína Nováková, vasila@centrum.sk, 774 982 484

 

S HUDBOU SPOLU (Míša Eremiášová)

Středa 9:00 – 10:30

Cena: 50 Kč/lekce nebo 400 Kč/10 lekcí

Kurz zaměřený na hry s hudbou, objevování kouzla hudby, propojení hudby s pohybem, zpěvem, slovem i výtvarným tvořením, muzicírování se spoustou nových hudebních nástrojů, vhodné pro děti 1,5-5 let.

Přihlašování na https://goo.gl/forms/ERHHnvIIGhFOBbED3

Kontakt na lektora: Míša Eremiášová, michaela.eremias@misamusic.cz, 603 828 252

 

BAREVNÉ ODPOLEDNE (Míša Eremiášová)

Čtvrtek 16:00 – 17:00

Cena: 50 Kč/lekce nebo 400 Kč/10 lekcí

Určeno pro děti ve věku 2–5 let za doprovodu dospělého. Práce s pomůckami, zpívání, hra, cvičení, výtvarná činnost.

Přihlašování na https://goo.gl/forms/3CCcxK8ZjPTYvtQ53

Kontakt na lektora: Míša Eremiášová, michaela.eremias@misamusic.cz, 603 828 252

 

VOLNÁ HERNA (Lenka Měšťánková)

Úterý 10:00 – 11:30

Cena: 30 Kč/lekce nebo 200 Kč/10 lekcí

Volná herna pro děti 0-6 let, rodiče si mohou v klidu vypít kávu a popovídat, zatímco se děti zabaví prozkoumáváním hraček, her či hudebních nástrojů v herně. Do volné herny lze chodit bez registrace a přihlášení.

Kontakt na lektora: Lenka Měšťánková, lenka.mestankova@veltrusy.cz, 607 165 497

 

KURZ YAMAHA CLASS – ROBÁTKA (Míša Eremiášová)

Čtvrtek 11:00 – 11:45

Cena: 1990 Kč/pololetí

Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy YAMAHA pro děti od 4 do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.

Podstatou je proces „volného objevování“. Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

Přihlašování na https://goo.gl/forms/3qsMSPLXBijDZMSA2

Kontakt na lektora: Míša Eremiášová, michaela.eremias@misamusic.cz, 603 828 252

 

KURZ YAMAHA CLASS – PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ I (Míša Eremiášová)

Čtvrtek 9:00 – 9:45

Cena: 1990 Kč/pololetí, cena leporela s CD 260,-Kč

Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně s příběhem a rytmickou nebo pohybovou hrou tvoří hodina organický jednotný celek. Díky aktivní účasti jednoho z rodičů (prarodičů), využívání zajímavých učebních materiálů – moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních pomůcek, je působení cílené a intenzivní.

Přihlašování na https://goo.gl/forms/1PMuYBjhPOiETn9E2

Kontakt na lektora: Míša Eremiášová, michaela.eremias@misamusic.cz, 603 828 252

 

KURZ YAMAHA CLASS – PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ II (Míša Eremiášová)

Čtvrtek 11:00 – 11:45

Cena: 1990 Kč/pololetí, cena leporela s CD 260,- Kč

Pokračování programu První krůčky k hudbě I, používání nových pomůcek (nové leporelo, nové písničky), princip je stejný jako u předchozího programu. Určeno pro děti od 2,5 až 3,5 let. Ukázková hodina zdarma ve čtvrtek 8. 9. 2016.

Přihlašování na https://goo.gl/forms/4Ih5xB9BckJwNmVA2

Kontakt na lektora: Míša Eremiášová, michaela.eremias@misamusic.cz, 603 828 252

 

KURZ YAMAHA CLASS – PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ III (Míša Eremiášová)

Čtvrtek 15:00 – 15:45

Cena: 1990 Kč/pololetí, cena leporela s CD 260,- Kč

Pokračování programu První krůčky k hudbě II, používání nových pomůcek (nové leporelo, nové písničky), princip je stejný jako u předchozího programu. Určeno pro děti od 3,5 až 4,5 let. Ukázková hodina zdarma ve středu 7. 9. 2016.

Přihlašování na https://goo.gl/forms/HrC5P8zzt0T4hXf23

Kontakt na lektora: Míša Eremiášová, michaela.eremias@misamusic.cz, 603 828 252

 

WUM 1 (Míša Eremiášová)

Středa 16:30 – 17:15

Cena: 2190 Kč/pololetí, v případě celoroční platby – pracovní sešit zdarma.

Jedná se o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 let. Základy hudební teorie, intonace, hra na rytmické hudební nástroje, základy hry na zobcovou flétnu a klávesové nástroje, tvořivé vnímání a poslechy hudby, vše formou skupinové výuky a hry.

Přihlašování na https://goo.gl/forms/UgZDfBuS2oSOrrxy2

Kontakt na lektora: Míša Eremiášová, michaela.eremias@misamusic.cz, 603 828 252