odkazy

www.materska-centra.cz: Síť mateřských center v ČR

Sdružení, organizace a kultura v okolí
ASPV: Asociace sport pro všechny z Veltrus
Sokol: Sokol Veltrusy
JOGA: jóga v Kralupech, Veltrusích a okolí
Maratonklub: Maratonklub Miřejovice
AFK Veltrusy: fotbalový klub
Hasiči Veltrusy: sbor dobrovolných hasičů
SHSŠ Basilard: Skupina historického a scénického šermu z Veltrus
MŠ Veltrusy: stránky veltruské školky
ZŠ Veltrusy: stránky veltruské školy
Scéna Kralupy: divadlo
Javory: Středicko ekologické výchovy Černuc
zámek Veltrusy: zámek a jeho areál
farní charita: činnost kralupské farní charity
Dům dětí a mládeže: kralupský dům dětí Domeček

Ekologie
http://www.eckralupy.cz/ver_cz/menu_cz.htm
http://www.szu.cz/chzp/ovzdusi/
http://www.ekokom.cz/
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1066