b) kurzy pro děti (bez doprovodu rodičů)

Jóga pro děti (Hana Vohanková)

první hodina 19. září

Čtvrtek 16:50 – 17:40

Cena: 70 Kč/lekce nebo 500 Kč/10 lekcí

Kurz jógy pro děti – děti se krásně protáhnou, naučí se relaxovat. Cvičení jógy dětem přináší radost, pohyb a sebevědomí. Jóga dětem pomáhá lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí.  Vhodné pro děti 5-10 let.

Přihlašování na https://forms.gle/G1aUcQir3d2aw92S9

Kontakt na lektora: Hana Vohanková, hvohan@seznam.cz, 732 243 093

 

Hrátky se školkáčky (Pavla Majerová)

Pondělí 15:30 – 16:15

Cena: 1955 Kč/pololetí (v ceně jsou všechny pomůcky a materiály)

Kurz určený dětem ve věku 4-5 let se formou her, výtvarných a tvůrčích činností soustředí na harmonický kognitivní a grafomotorický rozvoj ve věku, kdy lze předcházet mnoha zlozvykům.

Přihlašování na pavla@psycholog-majerova.cz

Kontakt na lektora: Pavla Majerová, pavla@psycholog-majerova.cz, 775 669 960

Předškolák (Pavla Majerová)

Pondělí 16:25 – 17:10 a 17:20 – 18:05

Cena: 1955 Kč/pololetí (v ceně jsou všechny pomůcky a materiály)

Kurz určený dětem před zahájením školní docházky nebo s jejím odkladem. Hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do školy a zvládnutí nároků 1. třídy.

Přihlašování na pavla@psycholog-majerova.cz

Kontakt na lektora: Pavla Majerová, pavla@psycholog-majerova.cz, 775 669 960

Děti, pojďte ven! (Katarína Nováková, Lenka Měšťánková)

první hodina 11. září

Středa 15:30 – 16:30

Cena: platba za čtvrtletí (9 lekcí) 250,- Kč za dítě

Budeme s dětmi tvořit a hrát pohybové hry venku za (téměř) každého počasí. Využívat k tomu budeme zázemí lesního klubu Pírko i zámecký park. Program je určený pro děti ve věku 6 – 11 let.

Přihlašování na https://forms.gle/jtsUiXyVb9kTNAhSA

Kontakt na lektorky: Katarína Nováková, vasila@centrum.sk, 774 982 484