2014

Výroční zpráva 2014

RC Havránek Veltrusy

Člen Sítě mateřských center

 

OBSAH

Úvod – 2014: Nová energie

Havránkova vizitka

Pravidelný program v roce 2014

Nepravidelné akce v roce 2014

Kdo byl kdo v Havránku v roce 2014

Čísla o roce 2014

Vývoj návštěvnosti

Děkujeme

 

 

ÚVOD – 2014: Nová energie

Milí čtenáři výroční zprávy,

rok 2014 strávil Havránek už celý ve svém třetím působišti, v klubovně veltruského Sokola. Zabydloval klubovnu a předsálí, postupně a po malých krocích, aby se tu děti i

rodiče cítili dobře. Na přástky a angličtinu jsme si ale rádi zapůjčovali ještě klubovnu ASPV v 1. patře sokolovny. Přes léto vtrhli do objektu tatínkové a podle našich představ vybudovali minikuchyňku z úklidového kumbálu. Také se malovalo a vznikl nový hrací koutek.

I jiné oblasti, do kterých jsme se na podzim 2013 jen nesměle pouštěli, se rozjely naplno až v roce 2014. Projekt pedagogicko-psychologické pomoci rodinám získal podporu MPSV, a tak jsme mohli rodinám poskytovat poradenství, ať už individuální nebo skupinové… za příznivé ceny. Kromě našich odrostlejších angličtinářů se tu dosud žádný rok nepohybovalo tolik „velkých“ – tedy předškoláků. S Pavlou se připravovali (nejen) na školu a nutno říct, že úspěšně.

Na jaře ani v létě tentokrát naštěstí nepostihla Veltrusy žádná živelní katastrofa, a tak jsme mohli zopakovat všechny příležitostné venkovní akce včetně Žabincového prologu, Dožínek a tábora na Kocourkáči s ASPV. Jen cyklovýlety se tentokrát jednoduše nevyvedly kvůli počasí a nemocem.

Tradiční podporovatelé (mezi nimi hlavně společnost Javlin, dále přátelé i členové) nad Havránkem stále drželi ochrannou ruku a díky Síti mateřských center se členky opět mohly vzdělávat a získat pro centrum materiální podporu v projektu Spolu pro mateřská centra. Kamarádi nám v neposlední řadě pomohli pomáhat v předvánoční akci Krabice od bot, ke které jsme se svými dary připojili už potřetí. Dárky dostaly děti v azylových domech i v terénním programu kralupské a roudnické charity – letos z Havránka odešlo přes sedmdesát krabic (pocházely z Veltrus a Kozomína).

K týmu se připojily další posily – naše pravidelná návštěvnice Petra, která vytvořila dvojici s Janou, a vedly společně cvičení pro děti od roka do dvou let. Katarína zase zajišťovala volnou hernu a pomohla nám s mezinárodní J akcí, Slovenským odpolednem. S plnou vervou se zapojila do činnosti staronová členka Soňa, která nakonec koncem podzimu kývla na návrh členstva, aby se od dalšího roku stala novou koordinátorkou Havránka.

Povedlo se jí tak pozitivně zakončit rok, po který nad dalším kormidlováním Havránka visel otazník, který rostl a rostl a hrozil stále víc. Členky-zakladatelky na Havránka naštěstí úplně nezanevřely, přestože několik z nich se věnuje stále víc dobrovolničení i jinde, práci v zastupitelstvu nebo v redakci Veltruských listů.

Za rok bude zcela určitě Havránek zase jiný. Jiná bude rada spolku, jiná autorka/autorky výročky, jiné budou projekty, kvůli změně zákona také jiné stanovy. Havránek je v dobrých rukách, obklopený kamarády a fandy, tak mu přejme už snad jen hodně štěstí a podporu rodin. Co si budeme povídat – bez ní by nebyl.

 

HAVRÁNKOVA VIZITKA

Rodinné centrum Havránek

Vzniklo: 4. 4. 2006

IČ: 270 28 593

člen Sítě mateřských center

působí na adrese: Palackého 450,

277 46 Veltrusy

 

http://havranek.dolnipovltavi.cz

adresa pro poštovní styk: Dušníky nad Vltavou 15, 277 44 Vojkovice

bankovní účet: 35-7000100257/0100

 

Předmět činnosti: Sdružení provozuje mateřské centrum jakožto neformální zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi.

Cíl činnosti:

– Sdružení má poskytovat rodičům a dětem prostor pro setkávání a navazování vztahů a současně tak oživovat společenský život města Veltrusy. Má navazovat na dlouholetou spolkovou tradici města, podporovat pospolitost, zmírňovat izolaci rodičů s malými dětmi a nabízet jim způsoby aktivního trávení času. Vytvářet prostředí pro přirozené předávání zkušeností i tradic při setkáních a dílnách.

– Má probouzet zájem o přírodu, kulturu, sport i veřejný život města, například pořádáním akcí pro veřejnost (vycházky, kulturní a sportovní akce).

– Sdružení zprostředkovává poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, zdravém životním stylu. Poskytuje rady rodičům, napomáhá jejich dalšímu vzdělávání (informuje o dostupné vzdělávací literatuře, možnostech rozvoje osobnosti apod.).

– Spolupracuje s jinými organizacemi v okolí, s orgány státní správy a samosprávy v sociální a kulturní oblasti.

Orgány sdružení jsou:

– zasedání sdružení (schází se minimálně jednou ročně)

– rada sdružení (schází se minimálně čtyřikrát ročně), je volena valnou hromadou a zodpovídá za hospodaření a chod sdružení

v roce 2014 tvořily radu:

– předsedkyně: Kateřina Kadeřábková Vitochová, místopředsedkyně: Eva Málková

– jednatelka: Kateřina Kohoutová

 

PRAVIDELNÝ PROGRAM V ROCE 2014

I. KURZY PRO DĚTI S RODIČI:

Barevné dopoledne (Katka Vitochová, Soňa Dekastello) – pro děti ve věku 2,5–4 roky za doprovodu dospělého. Práce s pomůckami, zpívání, hra, cvičení, první pokusy o tvoření.

Cvičení pro maminky s dětmi 13 roky – (Petra Pírková Brunerová, Jana Šindelářová) cvičení s říkankami, společné hraní a zvykání na kamarády.

Keramika pro děti (Jana Šindelářová) – pro děti od 3 let, které baví výtvarné činnosti.

Kurzy Yamaha Class – Robátka (Míša Eremiášová). Hudební kurzy pro nejmenší děti (4–18 měsíců) se zkušenou lektorkou.

Kurzy Yamaha Class – První krůčky k hudbě (Míša Eremiášová). Hudební kurzy pro malé děti (18 měsíců – 4 roky).

Volná herna pro menší děti  (v první půli roku, Katarína Nováková) – pro děti, které si chtějí volně pohrát a vídat se s vrstevníky, i když počasí zrovna nepřeje pobytu venku.

 

II. KURZY PRO DĚTI – BEZ DOPROVODU

Hrátky se školkáčky (PhDr. Pavla Majerová). Kurz určený dětem ve věku 4–5 let se formou her, výtvarných a tvůrčích činností soustředí na harmonický kognitivní a grafomotorický rozvoj ve věku, kdy lze předcházet mnoha zlozvykům v oblasti grafomotoriky a pracovních návyků.

Předkolák (PhDr. Pavla Majerová). Kurz určený dětem před zahájením školní docházky nebo s jejím odkladem. Hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do školy a zvládnutí nároků 1. třídy.

Aktivity Hrátky se školkáčky a Předškolák jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Angličtina Little Monkeys 3C (Hanka Hrubá, Accolang) – pro děti ve věku 5–6 let, které s angličtinou teprve začínají nebo již mají předchozí zkušenost např. z MŠ nebo našeho kurzu.

Angličtina Little Bugs 1 (Hana Hrubá, Accolang) – vhodné pro žáky 1. a 2. tříd, kteří se již aj učili nebo 3. tříd, kteří se aj učí v ZŠ. Výuka probíhá v angličtině komunikativní metodou. Děti se neučí pouze izolovaná slova, básničky nebo písničky, ale učí se vyjadřovat své myšlenky pomocí jednoduché angličtiny ve větách. Od ledna se také seznamují s psanou podobou jednotlivých slov.

Angličtina Little Bugs 2 (Hana Hrubá, Accolang) – vhodné pro žáky 2.–4. tříd, kteří se AJ již učili, nejlépe v některém z našich kurzů. Výuka probíhá v angličtině komunikativní metodou. Děti se neučí pouze izolovaná slova, básničky nebo písničky, ale učí se vyjadřovat své myšlenky pomocí jednoduché angličtiny ve větách.

 

III. KURZY PRO DOSPĚLÉ:

Angličtina pro dospělé (Soňa Dekastello, ve 2. půli roku). Kurz angličtiny pro mírně pokročilé, kteří potřebují oprášit své znalosti a rozmluvit se. Důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení).

Jóga pro dospělé (Marta Matějovská) – jak protáhnout zlenivělé svaly, dodat si energii, osvěžit se po náročném dni. Cvičíme jógu podle Iyengara, s pomůckami. Nechybí ani příjemná relaxační část.

Přástky (Jana Krejčová) – setkání (většinou) žen nad ručními pracemi, pro ty, které rády zkouší něco nového vlastníma rukama vytvořit. Vhodné pro dospělé a dospívající.

 

NEPRAVIDELNÉ AKCE V ROCE 2014

10/1/14 – Novoroční setkání RC Havránek – pro členy

15/2/14 Dopoledne pro hračičky ve veltruské sokolovně, pro milovníky autíček, helikoptér, jeřábů… na ovládání

15/3/14 od 15:00 – v rámci městských oslav masopustu – Dětský masopustní karneval

12/4/14 – Jaro na zámku Veltrusy – loučení se zimou, tvůrčí dílny pro dospělé i děti, divadélko – ve spolupráci se zámkem Veltrusy

6/4/14 – oslava 8. narozenin RC Havránek

19/4/14 – zahájení cyklosezony, 1. cyklovýlet do Zelčína

26/4/14 – účast na Běhu veltruským parkem

9/5/14 – 2. cyklovýlet

7/6/14 Žabincový prolog – cyklozávod pro malé i velké, start před obecním úřadem ve Všestudech

7/7/14 – 13/7/14 – Tábor pro rodiče a děti na tábořišti Kocourkáč – ve spolupráci s ASPV Veltrusy

6/8/14 – Dožínky hraběte Chotka – účast na tradiční zámecké akci

1/9/14 – Bazárek dětského oblečení 

10/10/14 – Slovenské odpoledne

11/11/14 od 17:00 – Martinský lampionový průvod

22/11/14 – Adventní tvoření na zámku Veltrusy a instalace betlému

Listopad a prosinec 2015 – Vánoční krabice od bot

 

KDO BYL KDO V HAVRÁNKU V ROCE 2014

Bára Bělková (členka, Veltrusy) – Bára, původně učitelka jazyků, pracuje jako grafička a je velkou posilou našeho týmu. Uspořádala mnoho úspěšných výtvarných dílniček (korálky, drátky), vytváří krásné plakáty a účastní se Přástek. Podoba naší herny v budově Sokola je z největší části její práce. Celá rodina (Bára, Kuba, Vendulka, Lucinka) se účastní všech možných akcí, často je uvidíte na kole, v pohybu po svých někde v parku, se psím vodítkem nebo jen tak. Jsou taky všude tam, kde je potřeba přiložit ruku k dílu a aktivně se účastní veřejného života ve Veltrusech.

Soňa Dekastello (členka, Veltrusy) se s Havránkem seznámila nejdříve jako maminka, když začala využívat jeho aktivity se starším synem Davidem. Později se začala postupně zapojovat do různých pomocných prací a podílela se na vedení Barevného dopoledne – díky pianu byl náš program zase o trochu pestřejší. Po narození druhého syna Lukáška havránkovské aktivity sice trochu utlumila, ale v roce 2014 se s plnou vervou vrací.  Soňa se již 12 let věnuje výuce angličtiny pro děti i dospělé (od září 2014 vede v Havránku kurz pro dospělé), za sebou má také několikaletou zkušenost s prací v zahraničním nakladatelství. Ve volném čase si ráda zahraje na klavír, podrbe rodinného mazlíka Nelinku nebo si přečte knížku.

Hanka Hrubá (spolupracovnice, Úžice) – Hanka učila mnoho let angličtinu v jazykových školách (mj. Glossa) i soukromě, občas pro zpestření i překládá, v minulosti vedla dramatický kurz a v dramatice pro děti se neustále vzdělávala. Divadlo hrála v recesistickém spolku Březovští pulci. To vše se promítlo v jejím hravém a veselém přístupu k Havránkově angličtině pro děti. Malí angličtináři už na několika vystoupeních a ukázkových hodinách předvedli svoje úspěchy. V Havránku Hanka už zdomácněla, spolu s ní i děti Kryštof, Anežka a Helenka. Když je čas, zvelebuje Hanka dům nebo zahrádku. Celá rodina vás také uvítá v Rugby Clubu Kralupy nad Vltavou.

Honza Kadeřábek (člen, Dušníky nad Vltavou) – editor, tatínek Johanky, Jury a Jonáše – kromě technické podpory (počítače, fotoaparát, promítačka, písky, sutě…), na kterou někdy zlanaří i další tatínky, nám vytvořil i spravuje webové stránky, vymýšlí a vede cyklovýlety a pomáhá shánět (nejen) finance na chod Havránka. Mužský prvek je v Havránku osvěžením a budeme rádi, když Honzu v členstvu posílí některý další táta. V posledních letech se angažuje také jako zástupce Sokola Veltrusy a zastupitel obce Všestudy.
Jana Krejčová (členka, Veltrusy) – všestranná žena z Havránkovy party s nápady všeho druhu od bojovek a táborových ohňů po výtvarné činnosti, vazby květin a věnců … nebo recepty. Jediná skutečná veltruská starousedlice mezi členkami Havránka, neohrožená cyklistka (také ve všech fázích těhotenství), máma Julinky a Toníka. Po kratším návratu k práci v oboru informatiky teď pracuje ve Veltrusech, aby se mohla věnovat ne zcela vyrostlým dětem. Jana včelaří a od jara do podzimu ji najdete na zahradě. Baví ji všemožné tvoření, organizuje v Havránku večerní přástky a na její vrub si přičtěte režii lampionových průvodů – každoročně 11/11.

Katarína Nováková (Veltrusy) posílila havránčí tým na podzim 2013, kdy se ujala volné herny pro menší děti. Naše jediná původem „cizinka“ vystudovala učitelství oborů slovenština + výtvarná tvorba. Pracovala jako grafička v reklamce. Nějaký ten pátek už je Káťa na mateřské se Sárou a Matýskem. Všichni Novákovi mají rádi turistiku na horách, zříceniny hradů, kolo, venčení Oliny   Baví ji malovat, aktuálně nejvíc na trička.

Pavla Majerová (členka, Nová Ves) – psycholožka a učitelka v jedné osobě. Studijně se věnovala nejen češtině a psychologii, ale i komunikaci neslyšících a speciální pedagogice se zaměřením na poruchy chování. V Havránku vedla hernu pro děti až do předškolního věku. Později přibyly dva kurzy pro předškolní děti. Pavla se zajímá (nejen) o různé pedagogické a psychologické směry, baví ji kreativní učení a řešení všeho druhu. O to, aby měla co řešit a koho učit, se také starají dcery Anežka a Betynka. Několik domácích zvířat prý neučí, ta jsou jen pro radost

Eva Málková (členka, Veltrusy) – naši lékařku a milovnici výtvarných technik znáte z dřívějšího Rodinného spolku Havránek, který byl přímým předchůdcem „našeho“ Havránka. I když má tři děti (Albert, Metoděj a Štěpánka), spoustu zájmů a velice náročnou profesi, neváhala ani chvilku a šla do budování rodinného centra znovu. Podílí se zejména na mimořádných akcích, výtvarných dílnách, přástkách. Evě vděčíme také za mnohé věcné i finanční dary, které prý „nestojí za řeč“, ale udělaly už radost mnoha z nás. Do podzimu 2014 byla také členkou zastupitelstva města Veltrusy.

Petra Pírková Brunerová (Staré Ouholice) – profesí psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně v Mělníku. K Havránku se dostala díky Kryštůfkovi, navštěvovali nejprve cvičení s miminky a teď vede cvičení pro děti od jednoho roku. Pokud najde volnou chvíli, ráda se věnuje focení a šití (hádejte, co v Havránku pochází z její dílny?), teď spíš převažují dětské hadříky a hlavně textilní hračky, jinak si ráda něco přečte nebo rekreačně procvičí tělo (plaváním, během, na kole…).

Jana Šindelářová (Veltrusy) – do Havránka ji přivedly kamarádky, které ji nalákaly na tvoření po volných večerech. Protože se ve volných chvílích věnuje keramice, ráda umožnila i ostatním, aby se s touto tvorbou seznámili, a vypalovala jim výrobky ve své peci. Když se jí narodila Viktorka, začala navštěvovat kroužky v Havránku – cvičení s miminky a Barevné dopoledne. Jana pomáhala s vedením týdenního pohybového kroužku pro děti do 2 let a vedla pilotní minikurz zaměřený na výrobu keramiky a určený pro děti 3 – 6 let. Profesí je marketingová manažerka.

Ivana Hennerová (členka, Veltrusy) – od malička sportuje (hraje házenou, věnovala se atletice) a momentálně běhá kolem Domíka a Kamilky, kteří už přestali být miminky (i když na téhle fotce ještě miminkem Dominik byl). Případně Ivu zahlédnete se smečkou tří hafíků ve veltruské oboře, na parkuru nebo na cvičáku. V Havránkovi si s Ivou zacvičila miminka i větší děti a určitě ji někdy uvidíte i na přástkách nebo šicích dílničkách, protože k různému tvoření má vztah jako většina havranic. S ostatními si zase nezadá v lásce ke psům (musí se ale vychovat!) a další havěti a ve sportování. Starší děti ocení její neformální přístup při doučování technických předmětů.

Michaela Eremiášová (spolupracovnice, Postřižín) – spolupracuje s Havránkem od podzimu 2011 v rámci Yamaha Class – Míša Music. Míša vystudovala hudební výchovu na Univerzitě J. E. Purkyně a k hudebním kurzům pro nejmenší se dostala se svými dětmi. A tak je má – spolu s Timíkem, Aničkou, Bertíkem a Emmou – velmi důkladně vyzkoušené. Své o hudbě ví asi i rodinný psík Lilly. Další Míšiny vášně jsou cestování, tanec, knížky a filmy, příroda.

Katka K. Vitochová (členka, Dušníky nad Vltavou) – původně učila češtinu a francouzštinu na gymnáziu. V Havránkovi se starala do roku 2014 hlavně o komunikaci sdružení, organizaci programu a fundraising. Vedla Barevné dopoledne a pašovala do programu své nápady a prvky Montessori, podílela se na cvičení pro miminka. To vše – podle situace – inspirují, komentují nebo sabotují Johanka, Jura a Jonášek. Když už se nedá dívat na webové stránky, aktualizuje je. V roce 2014 pracovala také na částečný úvazek jako fundraiserka zastřešující organizace Sítě mateřských center.
ČÍSLA O ROCE 2014

RC Havránek – činnost centra

Náklady

Spotřeba materiálu                                              25 443,77

Služby                                                                     75 618,00

Mzdové náklady                                                    24 503,00

Jiné ostatní náklady                                                  518,00

Daň z příjmů                                                                   0,37

Náklady celkem                                           126 083,14

 

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a za zboží                         75 561,00

Úroky                                                                              1,98

Zúčtování fondů                                                     -4 479,84

Přijaté příspěvky (dar)                                           45 000,00

Výnosy celkem                                               116 083,14

 

Hospodářský zisk celkem                         -10 000,00

 

Výnosy – mimo vlastní činnost

Přijaté příspěvky (dary)                                         10 000,00

 

Grant MPSV

Náklady

Ostatní služby                                                        25 000,00

Osobní – Mzdové náklady                                  25 636,00

Náklady celkem                                             50 636,00

 

Výnosy

Přijaté příspěvky (dary)                                       50 636,00

Výnosy celkem                                                50 636,00

 

Hospodářský zisk celkem                          0,00

 

VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI RC HAVRÁNEK

(BEZ MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ A VENKOVNÍCH PROGRAMŮ)

2007 – 2014

 

ROK                            NÁVŠTĚVNÍCI

2014                           2031

2013                           1828

2012                           1556

2011                           1661

2010                           1457

2009                           835

2008                           934

2007                           681

 

 

DĚKUJEME:

Za finanční pomoc, slevu, dary, sponzorství:

Síť mateřských center – www.materska-centra.cz, jejímž jsme členem.

Město Veltrusy – příspěvek na energie 10 000 Kč, mediální podpora

dolnipovltavi.cz: poskytlo nám prostor pro prezentaci na své doméně

společnost Javlin věnovala Havránkovi i v roce 2014 pod stromeček 10 000 Kč

rodina Malotínských věnovala horu hraček, puzzle a her do naší herny

Vendy Škvorová věnovala v rámci projektu Spolu pro MC knížky od Jiřiny Bednářové

Soňa Dekastello věnovala v rámci projektu Spolu pro MC toner do tiskárny a hrazdičku pro nejmenší

Rossmann a.s. věnovala hygienické potřeby na 6 měsíců v rámci projektu Spolu pro MC

Žabincový prolog cenami podpořili:
za ceny: Granette-Starorežná Distilleries, Era, RWE, Cykloknihy, časopis Velo, JAFRA Studio – paní Koterová

Za příspěvky a dary děkujeme také Míše Luksíkové, Pavle Majerové, Evě Málkové.

 

Všem, kdo se podíleli na programech, pomáhali, brigádničili…

Kromě našich rodin zejména těmto osobám:

Lenka Měšťánková – lampionový průvod

Martina Voláková – výpomoc při Barevném dopoledni

Martin Dekastello, Jakub Andrle a Roman Svoboda, Jan Kadeřábek a Jan Bulín – letní brigády

Luděk a Dana Šťastných – videoklipy z výletů a Žabincového prologu

David Šťáva – podpora

Pavel Ecler, Filip Volák, Eduard Stehlík – podpora projektu v grantovém řízení SouSedíme si

ASPV Veltrusy – spolupráce na táboru pro rodiče a děti

SK Viktoria Všestudy – spolupráce na Žabincovém prologu

Všem nakupujícím v zářijovém bazárku

Všem pekařkám, které dodávají skvělé buchtičky na karneval, zákusky na Žabincový prolog a martinské rohlíčky do průvodu…

Členům našich rodin a také dobrovolníkům, kteří pomohli, kde se dalo.

 

 

Výroční zprávu sestavila: Katka K. Vitochová

Účetnictví zpracovala: Ing. Kateřina Králová

  1. 6. 2015