2010

OBSAH
Úvod – 2010: méně je více – ale jenom někdy
Havránkova vizitka
Pravidelný program v roce 2010
Nepravidelné akce v roce 2010
Poděkování
Kdo pracuje v Havránku a čísla o roce 2010

MÉNĚ JE VÍCE – ALE JEN NĚKDY
Milí čtenáři výroční zprávy,
podle úbytku letošních akcí pro veřejnost by se mohlo zdát, že Havránek je na tom podobně jako panáček v reklamě na nejmenované baterie – baterie docházejí, panáček bubnuje čím dál pomaleji… ale pravda je trošku jiná. Havránkáře konečně mohlo opustit „budovatelské nadšení“: máme pěknou hernu i učebnu, hřiště funguje – ještě na jaře 2010 dostalo nový chodník za prostředky z grantu České pošty.
A tak jsme se mohli soustředit na pravidelný program. Doznal větších změn: ze cvičení pro malé děti se vyvinulo Barevné dopoledne, kde se děti učí také rozvíjet hudebně a pracují s pomůckami. Místo herny pro miminka se začalo zase s robátky poctivě cvičit. Angličtina pro předškoláky se blýskla pěkným vystoupením. V nejtužších mrazech jsme nabízeli dokonce dvě volné herny týdně. Na výtvarce se několik maminek shodlo, že je baví tvořit nejen s dětmi, ale i bez nich, po večerech, a začala se rodit večerní setkání přezdívaná „přástky“.
V Havránku se objevily nové tváře, počet návštěvníků se ještě zvýšil a „staré známé“ najednou zjistily, že si dobře povedou i jako lektorky. Ostatně i letos jsme absolvovali několik kurzů a školení a načerpali nové nápady.
Velkou radost přinesly venkovní akce, většinou spolupořádané ještě jinou organizací z okolí. Díky kalendáři akcí Veltruska jsme mohli zkoordinovat aktivity a nekřížit se vzájemně termínově s kurzy a akcemi ASPV, akcemi zámku, školy, školky a podobě. Některé naše akce by se bez pomoci z jejich strany neobešly (třeba procházky parkem nebo Martinský lampionový průvod). Těší nás, když zase na oplátku můžeme poskytnout zábavu a zázemí pro děti na sportovních nebo kulturních podniků pořádaných jinde. A po pravdě: většina lidí aktivních v Havránku je aktivní ještě v jiných organizacích a naopak – zkrátka nespolupracovat ani nejde.
Nebudeme si nalhávat, že méně (akcí) znamenalo více vždy a po celý rok 2010. Kdo vsadí na jednu kartu, riskuje, že se ten velký počin nepovede a že se dočká zklamání. To zklamání se jednou nevyhnulo ani nám… a pro příště jsme v mnohém poučeni.
Už brzy – v dubnu 2011 – Havránek oslaví páté narozeniny. Když si tu Havránkovu pětiletku promítneme, uvidíme vcelku převratné změny. Při té příležitosti nás napadlo položit spolupracovníkům, členům i návštěvníkům otázku „Jak bude Havránek vypadat za dalších 5 let?“ Jejich odpovědi můžete číst v této výročce.
Dobré počtení Vám přeje

Havránek

HAVRÁNKOVA VIZITKA

Rodinné centrum Havránek

Vznik: 4. 4. 2006
IČ: 270 28 593
člen Sítě mateřských center
působí na adrese: Palackého 117,
277 46 Veltrusy
Internet:
http://havranek.dolnipovltavi.cz
adresa pro poštovní styk: Dušníky nad Vltavou 15, 277 44 Vojkovice
bankovní účet: 35-7000100257/0100

Předmět činnosti: Sdružení provozuje mateřské centrum jakožto neformální zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi.
Cíl činnosti:
– Sdružení má poskytovat rodičům a dětem prostor pro setkávání a navazování vztahů a současně tak oživovat společenský život města Veltrusy. Má navazovat na dlouholetou spolkovou tradici města, podporovat pospolitost, zmírňovat izolaci rodičů s malými dětmi a nabízet jim způsoby aktivního trávení času. Vytvářet prostředí pro přirozené předávání zkušeností i tradic při setkáních a dílnách.
– Má probouzet zájem o přírodu, kulturu, sport i veřejný život města, například pořádáním akcí pro veřejnost (výlety, besídky, soutěže).
– Sdružení zprostředkovává poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, zdravém životním stylu. Poskytuje rady rodičům, napomáhá jejich dalšímu vzdělávání (informuje o dostupné vzdělávací literatuře, možnostech rozvoje osobnosti apod.).
– Spolupracuje s jinými organizacemi v okolí, s orgány státní správy a samosprávy v sociální a kulturní oblasti.
Orgány sdružení jsou:
– zasedání sdružení (schází se minimálně jednou ročně)
– rada sdružení (schází se minimálně čtyřikrát ročně), je volena valnou hromadou a zodpovídá za hospodaření a chod sdružení
v roce 2010 tvořily radu:
– předsedkyně: Kateřina Kadeřábková Vitochová, místopředsedkyně: Eva Málková
– jednatelka: Kateřina Kohoutová

PRAVIDELNÝ PROGRAM – první pololetí
Úterý 9:30 – 11:00
Co všechno dokážeme – hodinka pro rodiče s menšími dětmi, kterou stráví zpíváním za doprovodu kytary, hrou, tančením a cvičením s balonem, padákem a dalšími pomůckami. Pro rodiče s dětmi ve věku 1 – 3 roky. Cena: 30 Kč/lekce, při zakoupení permanentky 20 Kč/lekce
Středa 16:30 – 18:00
Výtvarka pro rodiče s dětmi – vhodnější s dětmi od 1,5 roku – tvoření, kreslení, lepení, skládání, modelování, zkrátka všechno možné, co už zvládnou malé ručičky za vydatné pomoci velkých. Aktuální program najdete v části našeho webu “výtvarka – témata″.Cena: 30 Kč/lekce, při zakoupení permanentky 20 Kč/lekce
Čtvrtek 9:30 – 11:00
Herna pro mami +mimi – povídání o otázkách a problémech v životě malých dětiček, cvičení s dětmi.
Cena: 30 Kč/lekce, při zakoupení permanentky 20 Kč/lekce
Čtvrtek 14:30 – 15:00 – od konce října
Angličtina pro předškoláky od 3 let – říkanky, hry, kreslení, to je to, co malé děti baví. Když se při tom mluví anglicky, je to ještě zábavnější. Ve škole jako když anglickou průpravu děti najdou. Pracujeme s učebnicí a CD Here´s Patch. Rodiče nejsou v ýuce přítomni. Cena 500 Kč/10 lekcí

PRAVIDELNÝ PROGRAM – druhé pololetí
Pondělí 9:00 – 9:30 – 2x měsíčně
Cvičení pro rodiče s miminky – setkání maminek s nejmenšími (nechodícími) dětmi, doplněné cvičením pro zdárný fyzický i psychický rozvoj dětí (Iva)
Vstupné 30 Kč, při zakoupení permanentky 100 Kč na 5 vstupů
pondělí15:30 – 17:00
Z ničeho něco aneb Výtvarka (Bára, Jana) – pro všechny děti i maminky, které mají chuť něco spolu tvořit z nejrůznějších materiálů (vhodnější od dvou let). Výtvarnou činnost střídáme s pobytem v herně.
Vstupné 30 Kč, při zakoupení permanentky 100 Kč na 5 vstupů
středa 9:00 – 10:00 a 10:30 – 11:30
Barevné dopoledne – pro rodiče s menšími dětmi (1 – 3 roky), rozděleno na 3 bloky činností: samostatná práce/hra s pomůckami, společné cvičení se zpíváním, na závěr výtvarná činnost(Katka). Vstupné 30 Kč, při zakoupení permanentky 100 Kč na 5 vstupů
středa 15:30 – 16:15
Angličtina pro děti – mírně pokročilé – 5-6 let – Kurz pro děti ve věku 5 – 6 let, které se již anglicky někdy učily. Používáme učebnici Here’s Patch the Puppy 2, vyd. Macmillan. Výuka probíhá pouze v angličtině a děti si pomocí dramatizace, her, zábavných cvičení, písniček, říkanek apod. přirozenou cestou osvojují cizí jazyk. Cena: 1 600 Kč/ pololetí
Volná herna – je bez programu, služba pouze činnosti může dětem nabízet.
Probíhala v úterý nebo ve čtvrtek v době 9:30 – 11:00 (po krátkou dobu také v oba termíny).
Jako služba se vystřídali Káča, Dita, Jirka a Lenka.

Po obě pololetí:
Čtvrtek 19:30 – 21:00
Francouzština pro dospělé – mírně pokročilé. Učebnice Alter ego 1 + CD.
Cena: 1 900,- / pololetí, max. počet účastníků: 8

NEPRAVIDELNÉ AKCE
12/1 od 18:00 – Přednáška o havranech – J. Škopek. Povídání o zástupci krkavcovitých, jehož mají Veltrusy ve znaku a my ve jméně! Na přednášku s promítáním přijal naše pozvání ornitolog Jaroslav Škopek, člen České společnosti ornitologické i sdružení Ornita. Vstupné 30 Kč/rodina.
20/2 – Dětský masopustní karneval – v rámci městských masopustních oslav – se spoustou her, hudby a dovádění s padákem, s jednou začínající moderátorkou. Vstupné 30 Kč/rodina
14/4 19:00 – Jak se naučit fotit – přednáška s Davidem Šťávou o tom, jak zařídit, aby naše fotky dětí vypadaly (skoro) profesionálně. Vstupné 30 Kč/rodina
23/4 (so) 10:00 – 15:00 Cyklovýlet do Zelčína – na start sezony vybíráme vždy tuto snadnou trasu se zvířátky v cíli
14/5 (so) 10:00 – 15:00 Cyklovýlet podél Vltavy – k Libčickému přívozu a zpět – trochu delší, ale rovinatá trasa s mnoha zpestřeními (zvířata, přívoz, provaziště)
22/5 – dětský koutek a hry při otevírání nového zahradnického centra zahradnictví Jelínek
24/5 15:00 – 17:00 Procházka veltruským parkem – od letního kina okolo „Pavilonu Přátelství“ přes lávku, alejí k Platanové louce. Pro starší děti a dospělé výklad pana kastelána o parku, jeho architektuře a zajímavostech, pro menší děti úkoly a soutěže inspirované parkem a přírodou
21/6 15:00 Druhá procházka parkem – od Laudonova pavilonu přes Karoliňák k budově zámku. Pro starší děti a dospělé výklad o pavilonu a jeho okolí, pro menší děti úkoly a soutěže inspirované parkem a přírodou a zpívání.
10/7 po celý den Veltruské slunce – na nádvoří zámku , soutěže a dílnička RC Havránek. Divadelní představení Tři zlaté vlasy děda Vševěda (divadlo Kejklíř) a Divadla Marky Míkové, vystoupení yoyerů. Vystoupení dvou kapel: The Bodytalks (Nelahozeves) a Zlomzas (Praha). Další řemeslné a výtvarné workshopy a trampolína s obří skluzavkou, jarmareční stánky, prodej dětských hraček i knížek, ale i občerstvení zdravé i nezdravé, včetně čajového degustačního stánku Huberta Hátleho a ochutnávky kávy.
31/7 Miřejovický půlmaraton –akce Maratonklubu Miřejovice – Havránek zajišťoval hry pro děti a dětský koutek, trampolínu
1/8 (so) 10:00 – 15:00 Cyklovýlet na Velvarsko – stará trasa s novými obměnami a dvěma stoupáními, která stojí za řeč nás zavedla na letiště Sazená, do Velvar a přes Velkou Bučinu a Kalvárii zpátky.
20/8 (so) 10:00 – 15:00 Cyklovýlet Kokořínskem – tentokrát bez drsného stoupání na hrad Houska, ale mnoha příjemnými lesními cestičkami
28/8/10 (so) od 11:00 areál zámku Veltrusy – Veltruský Corvus – tradiční akce šermířské skupiny SHSŠ Basilard. Na programu velká bitva, koncerty, vystoupení. RC Havránek se připojil dětským koutkem s tvořivou dílnou pro děti (11:00 – 17:00).
4/9 (so) 14.00 Žabincový prolog – cyklistický závod Žabincový prolog ve Všestudech. Cyklistický závod pro dospělé (14:00) i děti (15:00) s doprovodným programem před obecním úřadem Všestudy. Medaile pro všechny zúčastněné děti: závodit mohou na tříkolkách, koloběžkách a dalších samohybech poháněných vlastní silou. Trasa: dospělí 2 km, děti 500 m. Kostýmy i originální vozidla vítány. Organizuje RC Havránek a SK Viktoria Všestudy. Vstup/startovné: zdarma.
18/9/2010 po celý den: Podzim na zámku Veltrusy – celodenní akce zámku Veltrusy plná her a zábavy – Havránek zajišťoval hry a tvořivou dílničku.
1/11/10 od 19:00 – Dýňování pro dospělé. Na odpolední výtvarce si svícínky-strašidýlka vydlabaly děti a večer se do velkých až obřích dýní pustí mámy. Přijďte nám pomoci vyrobit strašidelné překvapení pro děti (nejen) na lampionový průvod. Vstupné 30 Kč/rodina
11/11 od 17:00 – Martinský lampionový průvod. Na náměstí vystoupení žonglérů Los jonglos, šermířů ze skupiny Basilard a občerstvení (čaj a martinské rohlíčky). Tajuplná osvětlená cesta parkem po stopách bílého (Martinova) koně (ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů)
22/11 od 17:00 – Vázání adventních věnců – s Jiřinou Ratajovou – každoroční dílna, na které se sejdou ženy všech generací, aby si místo kupovaných, mnohdy kýčových věnců vyrobily vlastní dekoraci podle svého vkusu. Vstupné 30 Kč + materiál
7/12/2010 (úterý) od 19:00 – Předvánoční dílnička na výrobu drobností na vánoční jarmark. Pokud ale chcete namalovat hrnečky nebo vyrobit ozdoby také pro sebe, dejte prosím vědět.
20/12/2010 v době 10 – 12 a 14 – 17 hodin v sále KD Veltrusy– Vánoční jarmark. Jako každý rok i tentokrát ho pořádá ZŠ Veltrusy, MŠ Veltrusy a RC Havránek. Nabídne výrobky dětí i učitelů a rodičů. Odpoledne od 15:30 čekejte také dětská vystoupení (ZŠ, MŚ, divadelní kroužek, angličtina RC Havránek), dílničku a papírový veltruský betlém.

KDO PRACUJE V HAVRÁNKU
jméno (bydliště) členství od aktivity v Havránku v roce 2010
Bára Bělková (Veltrusy) 2008 výtvarka, mimořádné akce

Jana Krejčová (Veltrusy) 2006 výtvarka, mimořádné akce

Eva Málková (Veltrusy) 2006 mimořádné akce

Lenka Šťastná (Veltrusy) 2006

Katka K. Vitochová (Dušníky) 2006 barevné dopoledne, francouzština aj.

Káča Kohoutová (Veltrusy) 2006 herna, plakáty

Martina Nováková (Chvatěruby) 2008

Honza Kadeřábek (Dušníky) 2006 mimořádné akce, cyklovýlety, projekty

spolupracovníci:
Hanka Hrubá – angličtina
Ivana Pešková – cvičení s miminky
Lenka Měšťánková – venkovní akce
Dita Pilařová – volná herna
Jirka Pilař – volná herna
Renata Fialová – výtvarka – zástupy

ČÍSLA O ROCE 2010
Náklady 113 000
Nákupy 50 000
Služby 59 000
Ostatní náklady 3 000
Příspěvky 1000
Výnosy 113 000
Tržby z prodeje služeb 44 000
Ostatní výnosy 41 000
Přijaté příspěvky (dary) 28 000

ANKETA
Ptali jsme se návštěvníků, členů, dětí, sympatizantů. Otázka pro letošek (při začátku páté sezony Havránka) zní:
Jak bude podle Vás vypadat Havránek za 5 let?
Pokuste se prosím odhadnout anebo si zavěštit, zda bude v roce 2016 Havránek existovat, kdo ho bude tvořit, jaké programy bude nabízet – stejné, nebo jiné? Do odpovědi můžete uvést i svoje přání, jak by měl nebo mohl vypadat, aby se vám v něm a s ním líbilo (třeba i s odrostlejšími dětmi).

Budou tam snad nové maminky nadšené do práce pro spolek a rozšíříte služby pro starší děti, co chodí už od začátku. Možná se přestěhuje městská policie jinam nebo vy se usadíte v zámku. Vůbec nejlepší by to blízko nějaké cukrárny nebo čajovny.

Přiznám se, že si dovedu představit, až budu babičkou a budu mít možná vnoučata (zatím se k tomu hoši nemají), vy budete stále existovat a já se budu s dětmi ráda účastnit vašich akcí, protože vy mladí máte už i jiný přístup k dětem a my se od Vás můžeme hodně naučit.

Neurazte se, ale vy už se těm předškolákům asi věnovat úplně nebudete a předáte centrum jiným. Vaše starší děti už se „centru pro mimina“ budou posmívat, takže vedle něj budete muset zabavit i školáky.

Já vidím Havránka za 5 let jako úspěšné centrum s poloprofesionálním fungováním v krásných prostorách za nebývalé podpory nového zastupitelstva.

Pro mě Havránek znamenal malý, příjemný a potřebný záchytný bod po přestěhování do Veltrus k poznání lidí, setkávání… Nemám fakt vizi… je mi potřebný a pevně doufám, že budu mít stále nitku, i když mi děti lehce rostou. Navíc není vyloučené, že bych třeba měla někdy ještě benjamínka a chtěla /potřebovala bych se více zapojit.

Já bych chtěla, aby v Havránkovi byly 3 houpačky, 2 klouzačky a obrovský domeček ve tvaru srdce… uvnitř by probíhaly výtvarné kurzy – tvoření všeho možného, kino a divadlo pro děti . Pořád by tam bylo všude moc a moc lidí a dětí a nikdo by se tam nenudil.

Neumím si popravdě dost dobře představit, že budete mít za 5 let děti ve škole a ve školce, mámy samy od nevidím do nevidím v práci a budete mít na Havránka kdy… leda byste začaly podnikat v oblasti, která by byla Havránku podobná. Nebo spíš budete dělat akce pro děti ve věku vašich, víkendy, tábory…

Každý den aktivity pro dětí předškolního i školního věku = jazyky, fyzika a chemie formou praktických ukázek,řemeslné práce(prostě „dílny“, aby alespoň uměli zatlouct hřebík, uříznout kus větve, atd. prostě všeobecná zručnost samozřejmě vše dle věku). Místo, kde mohou maminky a tatínkové trávit čas a své děti nenásilně vzdělávat. Sami si odpočinou od domácího stereotypu a mohou se dozvědět nové nebo jiné metody výchovy dětí. A získat třeba i nové kamarády a trávit čas na společných cyklovýletech či nějakých turistických akcích.

DĚKUJEME:
Za finanční pomoc, slevu, dary, sponzorství:
Síť mateřských center
Město Veltrusy
Et netera s. r. o.
Javlin a.s.
Správa státního zámku Veltrusy
Komerční banka, pobočka Kralupy
Dolní Povltaví o.s.
Maratonklub Miřejovice
Zahradnictví Jelínek
Pavel Bakalář –razítka, kancelářská technika
Nakladatelství Mladá fronta
Barbora Bělková
Eva Málková

Všem, kdo se podíleli na programech, pomáhali, brigádničili…
Kromě našich rodin zejména těmto osobám:
Luděk a Dana Šťastných – videoklipy z výletů
Lenka Měšťánková – procházky parkem a lampionový průvod
David Šťáva – přednášky a podpora
Pavel Ecler a Tomáš Chlupáček – přednášky, podpora
Kapely The Bodytalks a Zlomzas – vystoupení zdarma
Pepa Kopeček – výroba plakátu
Renata Fialová – zástupy na výtvarce a podpora
Dana Burianová a Helena Špačková – šití skákacích pytlů
Jaroslav Kougl ml. – doprava zdarma
Jednotka dobrovolných hasičů města Veltrusy – pomoc při průvodu