2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
verze bez obrázků

Obsah
Úvod 2009 – rok krásných ztrát a nálezů
Havránkova vizitka
Pravidelný program v roce 2009
Nepravidelné akce v roce 2009
Co nabízíme/Poděkování
Seznam členek/členů a čísla o roce 2009
Projekty dokončené v roce 2009

2009 – rok (většinou) krásných ztrát a nálezů

Rok 2009 byl prvním z Havránkových roků, kdy jsme uspořádali o něco méně mimořádných akcí. Tempo jejich přípravy z předchozích let se, při současném finišování stavby hřiště a rekonstrukci herny, nedalo udržet. Tuhle malou ztrátu nahradila radost ze hřiště (otevřeno na konci dubna) i z nové herny (otevřena v září). Něco za něco. Z akcí zbyly ty tradiční (vánoční a velikonoční jarmark, karneval a martinský průvod) a potom ty nejoblíbenější – výtvarné dílny, cestovatelská povídání a cyklovýlety. Tento rok jsme tak začali více spolupracovat s dalšími organizacemi, především se správou veltruského zámku a také se sdružením Javory Sazená, které nám připravilo dílničku a na Podzimu na zámku pochod pohádkovým lesem. Právě partnerství s jinými organizacemi včetně ASPV Veltrusy, znamenalo další cenný nález.
I jiné nálezy nás opravdu potěšily: třeba jak moc se velká herna líbí dětem i dospělým. Že se právě po dokončení herny výrazně zvýšila návštěvnost, určitě není náhoda. Za ztrátu pak bereme, když si některé děti nemohly déle v klidu pohrát, protože se už zkrátka nevešly.
Podivuhodný nález předvedly děti z kroužku angličtiny pod vedením Hanky Hrubé, když předvedly velkému publiku v muzejním sále, jak dokážou i pětiletí předškoláci dobře rozumět a komunikovat v angličtině.
Ztrátu zdi, která přepažovala dvě malé herny, jsme oželeli snadno, zvlášť když v nové herně kromě mnoha hraček zbylo místo i na nové didaktické pomůcky a molitanový systém Tojatoys – oboje jsme mohli zakoupit díky daru pro Havránka jako člena středočeské sítě mateřských center. Díky novým i starším věnovaným hračkám jsme mohli změnit strukturu programu pro 1-3leté děti, zpestřit čas, který u nás děti stráví a poskytnout jim prostor k učení soustředění a mnoha jiným návykům.
Pro miminka a jejich mámy byl největší ztrátou odchod Martiny Novákové do kralupského RC Neználek, největším nálezem pak krásné látkové podložky, které pro ně ušila Eva, a měkký barevný koberec v herně.

Mezi nálezy, které nikoho nepotěší, patřily odpadky a rozbité hračky na zánovním hřišti, které se objevují tak rychle, že ani úklid 2x týdně nezajistí čistotu hřiště, jak bychom si představovali. Kéž by pomohly ještě další odpadkové koše, které se objeví na hřišti na jaře.
Obvyklou odpovědí na otázku „Jaký nález byste ocenili?“ by nejspíš byla cenná bankovka. Havránek právě cenné bankovky (tentokrát díky nim vznikne chodník na hřišti) získal od České pošty. V době ekonomické stagnace je to nález víc než pozitivní.
Nejlepší nález je ale pořád ten, jak je fantastické pracovat s lidmi, kteří mají nápady a chuť je uvést v život. A největší z těch krásných ztrát snad ztráta času při neoblíbených činnostech (úklid, papírování), které k provozu patří.
Katka K. Vitochová

Havránkova vizitka

vzniklo v dubnu 2006
je členem Sítě mateřských center
působí na adrese:
Palackého 117, 277 46 Veltrusy http://havranek.dolnipovltavi.cz
adresa pro poštovní styk: Dušníky nad Vltavou 15, 277 44 Vojkovice
IČ: 270 28 593, bankovní účet: 35-7000100257/0100

Předmět činnosti: Sdružení provozuje mateřské centrum jakožto neformální zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi.
Cíl činnosti:
– Sdružení má poskytovat rodičům a dětem prostor pro setkávání a navazování vztahů a současně tak oživovat společenský život města Veltrusy. Má navazovat na dlouholetou spolkovou tradici města, podporovat pospolitost, zmírňovat izolaci rodičů s malými dětmi a nabízet jim způsoby aktivního trávení času. Vytvářet prostředí pro přirozené předávání zkušeností i tradic při setkáních a dílnách.
– Má probouzet zájem o přírodu, kulturu, sport i veřejný život města, například pořádáním akcí pro veřejnost (výlety, besídky, soutěže).
– Sdružení zprostředkovává poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, zdravém životním stylu. Poskytuje rady rodičům, napomáhá jejich dalšímu vzdělávání (informuje o dostupné vzdělávací literatuře, možnostech rozvoje osobnosti apod.).
– Spolupracuje s jinými organizacemi v okolí, s orgány státní správy a samosprávy v sociální a kulturní oblasti.
Orgány sdružení jsou:
– zasedání sdružení (schází se minimálně jednou ročně)
– rada sdružení (schází se minimálně čtyřikrát ročně), je volena valnou hromadou a zodpovídá za hospodaření a chod sdružení
v roce 2009 tvořily radu:
– předsedkyně: Kateřina Kadeřábková Vitochová
– místopředsedkyně: Eva Málková
– jednatelka: Kateřina Kohoutová

Pravidelný program 2009:
od zimy do jara:
Co všechno dokážeme – hodinka pro rodiče s menšími dětmi, kterou stráví zpíváním za doprovodu kytary, hrou, tančením a cvičením s balonem, padákem a dalšími pomůckami. I malé děti dokážou hodně, když jim trochu pomůžeme. Pro rodiče s dětmi ve věku 1 – 3 roky. Cena: 30 Kč/rodina, permanentka 100 Kč/5 vstupů
Výtvarka pro rodiče s dětmi – vhodnější s dětmi od 1,5 roku – tvoření, kreslení, lepení, skládání, modelování, zkrátka všechno možné, co už zvládnou malé ručičky za vydatné pomoci velkých. Cena: 30 Kč/rodina, permanentka 100 Kč/5 vstupů
Dopoledne pro mami +mimi – povídání o otázkách a problémech v životě malých dětiček, cvičení s dětmi. Pro rodiče s nechodícími dětmi. Cena: 30 Kč/rodina, permanentka 100 Kč/5 vstupů
Angličtina pro předškoláky od 3 let – říkanky, hry, kreslení, to je to, co malé děti baví. Když se při tom mluví anglicky, je to ještě zábavnější. Ve škole jako když anglickou průpravu děti najdou. Pracujeme s učebnicí a CD Here´s Patch 1. Rodiče nejsou výuce přítomni. Cena 500 Kč/10 lekcí
Volná herna – pro děti do 7 let, které si chtějí trochu zadovádět a pohrát – a zrovna se jim nehodí žádný z našich stálých programů. Od prosince 2008, s Ditou Pilařovou. Cena: 20 Kč/rodina

od podzimu do zimy
Ve druhém pololetí jsme mohli obměnit program pro děti od 3 let a vzniklo tak – doufejme barevnější – barevné dopoledne. Kromě toho se konaly dva jazykové kurzy pro dospělé, a to ve večerních hodinách.
Angličtina pro (věčné) začátečníky – dospělé, ať už začínají poprvé nebo potřetí. Učebnice: Straightforward, cena 1900 Kč/pololetí
Barevné dopoledne – pro rodiče s menšími dětmi (1 – 3 roky), kterou stráví hrou, zpíváním, tančením a cvičením, výtvarnou činností. I malé děti dokážou hodně, když jim trochu pomůžeme. Cena: 30 Kč/rodina, permanentka 100 Kč/5 vstupů
Angličtina pro předškoláky – od 3 let – za pomoci dramatizace, omalovánek, hraček, říkanek, písniček a her naučíme děti základní komunikaci v angličtině. 500 Kč/10 hod.
Herna pro miminka – setkání maminek s nejmenšími (nechodícími) dětmi. Vstup 20 Kč/rodina
Z ničeho něco aneb Výtvarka – pro všechny děti i maminky, které mají chuť něco spolu tvořit – z nejrůznějších materiálů. Vhodnější pro děti od dvou let. (Bára) Cena: 30 Kč/rodina, permanentka 100 Kč/5 vstupů
Francouzština pro začátečníky – dospělé, ať už začínají poprvé nebo potřetí. Učebnice: Alter ego 1. Cena 1900 Kč/pololetí

Nepravidelné akce v roce 2009

Výtvarné dílny
Výtvarničení baví a určitě za ním stojí i snaha vyrobit si (možná lépe a originálněji) něco, za co bychom v obchodě draze zaplatili. V tomto roce bylo naše tvoření dost různorodé…
14/1/09 (st) od 15:00 – Vyrábíme náramky, klíčenky, opasky… s paní Štruncovou. Známá technika drhání je stále populární a dají se na ni kromě obyčejných provázků použít i nové materiály s efektním výsledkem.
22/3/09 (ne) od 14:00 – Výtvarná dílna s výtvarnicí Evou Dolášovou: Šití látkových panenek. Vyrobili jsme si originální panenky z přírodních materiálů, jaké nikdo jiný nemá. Děti je milují.
25/3/09 (st) od 16:30 – Výtvarná dílna sdružení Javory Černuc: Postavičky z ovčí vlny. Pro děti za doprovodu rodičů nebo prarodičů byla přichystána dílna na výrobu panenek a panáčků k zavěšení. Husičku nebo jinou drobnost zvládly i menší děti za pomoci dospělé osoby.
1/4/09 (st) 16:30 – Velikonoční tvoření se Sylvou Šporkovou: Drobnosti z pedigu a zdobení kraslic vrtáním či voskováním. Nejvíce se líbily pedigové ošatky na vejce ve tvaru slepičky a vrtaná vejce.
19/11/09 (čt) 14:30 – 17:00 – Vánoční ozdoby z drátků a korálků – výtvarná dílna s Bárou Bělkovou. Dílnička byla určena i pro úplné začátečníky. Vznikly krásné drobnosti a ozdůbky. Několik jich maminky věnovaly k prodeji na vánoční jarmark.

28/11/09 (so) – aranžování na zámku Veltrusy s Jiřinou Ratajovou (akce zámku Veltrusy)– maminky si přišly vyrobit vánoční dekoraci a děti si pohrály v malém Havránkově dětském koutku.

Přednášky
Čechů, kteří cestují, je dnes už poměrně hodně. Máme to štěstí, že jsme potkali ty, kdo své cestovní zážitky dokážou navíc zajímavě podat. David už u nás přednášel víckrát, ale Denisa s Pepou tu zažili svou premiéru, navíc jen dva týdny před narozením svých dvojčat.
24/1/09 15:00 – Na skok v Toskánsku – cestovatelské povídání s Davidem Šťávou, doplněné promítáním fotografií. Do Itálie náš poutavý vypravěč jezdí (létá) pravidelně už po několik let, a tak mohl o životě především v Toskánsku, zvycích i památkách hodně vyprávět. Setkání jsme podle tradice doplnili občerstvením v italském duchu.
14/3/09 (so) 15:00 – Pět neděl v Indii: z Himalájí do měst na severu: Denisa a Pepa Kvaltinovi vyprávěli zážitky ze severní Indie, která byla pro ně jedním z mnoha cestovatelských cílů. Svých pět týdnů strávili dílem v horách, dílem po památkách severní Indie. Svoje cestovatelské poznatky doplnili promítáním skvělých fotek. Stylové občerstvení +indický čaj zdarma

Cyklovýlety
Letošní počasí Havránkovým cyklovýletům moc nepřálo. Slunce svítilo jen dvakrát a ostatní výlety jsme strávili buď ve větrovkách za mlhy a mrholení anebo jsme je dokonce (ve dvou případech!) museli odložit. Snad si všechno od jara 2010 budeme moci vynahradit.
Dva z hlavních účastníků si navíc léčí zlomeniny, asi aby té smůly nebylo málo. Pověrčiví mezi námi už odmítli plánovat cestu kolem na Říp, protože uvěřili, že nosí smůlu.
Na fotky a klipy z většiny výletů se můžete podívat na našich stránkách.
18/4 (so) – do Zelčína jezdíme vždy přes bukolský přívoz a podél Laterálního kanálu. I čtyřleté děti ujedou celou rovinatou cestu samy, případně na tyči.
16/5 (so) – Podél Vltavy – zrušeno pro nepřízeň počasí
20/6 (so) – Kokořínsko (zde výjimečně start v Liběchově)
25/7 (so) – Velvarsko – přes Vepřek a Novou Ves jsme se vydali na Sazenou, kde jsme si prohlédli bunkr – součást předválečného opevnění a děti hledaly vejce, která jim tu nechali „Velvaráci“. Zastavili jsme se obdivovat motory na malém letišti a pak už jsme zamířili do Velvar na občerstvení.
15/8 (so) – Říp – k patě kopce, na kterém nám podle pověsti předpověděl náš prapředek slibnou budoucnost
5/9 (so) – Mělník – po stejné silničce jako do Zelčína, jen trochu dál, okolo hořínského zdymadla– zrušeno pro nepřízeň počasí

Ostatní
21/2/09 od 15:00 – Dětský karneval s divadélkem a soutěžením v rámci městských oslav masopustu. Účinkovalo Divadlo z půdy. Z karnevalu vznikl pěkný videoklip od Dany a Luďka Šťastných. Děti si odnesly i sáček dobrot.
19/9/09 (so) od 9:00 – Podzim na zámku Veltrusy – Havránek se k zámeckému jarmarku se spoustou atrakcí a zábavy pro všechny gererace (a děti zvláště) přidá drakiádou a malou dílnou na výrobu draků. Draky si u nás mohli koupit ti, co si sami na výrobu netroufli. Děti samozřejmě ocenily také trampolínu. Na zámku je potom čekalo divadlo, hudba, šermíři, lákavé občerstvení a nápoje, pochod pohádkovým lesem nebo promítání filmů zde natočených.
11/11/09 (st) – 17:00 – Martinský lampionový průvod – tentokrát od Havránka k náměstí a zpět za pirátem na setmělé hřiště za Havránkem. Tam děti prošly osvětlenou uličkou odvahy a pirát se s nimi podělil o svůj čokoládový poklad.

12/11/09 (čt) – 9:30 – 11:00 – v rámci herny pro miminka proběhlo Šátkování s Luisou pro ty, kdo si nebyli jisti, jak to udělat správně, aby byl úvaz pohodlný pro nosiče i miminko.

16/12/09 po celý den – Vánoční jarmark – škola, školka i Havránek vystavovaly a prodávaly své vánoční výrobky. Odpoledne došlo na vystoupení školáků (Vánoční hra s působivou scénou) i dětí z MŠ.

Co nabízíme:

• pobyt v herně – podle rozvrhu – vstup do herny bez programu je 20 Kč za rodinu
• stálé programy pro rodiče s dětmi
• příležitostné akce, výlety
• vypůjčení knih z knihovničky
• pronájem nebo zapůjčení prostor zájmovým organizacím
• pronájem trampolíny
• bezplatné členství v bioklubu

Poděkování
V roce 2010 nás materiálně nebo jinak podpořili:
Městský úřad Veltrusy, Síť mateřských center, Komerční banka, Kralupy nad Vltavou
Česká pošta, Ředitelství letového provozu
a mnoho a mnoho dalších, mezi nimi i rodina Kadeřábkova, Málkova, Krejčova, Pilařova, Straunikova, Jakub Andrle, rodina Śťastných z Prahy-Žižkova, Hana Hrubá, Lenka Měšťánková, Markéta Stehlíková
pomoc s péčí o hřiště: Dana Procházková, rodina Prokopova, obchod Na Závisti, Michaela Suchoňová a další
zdarma zahrála kapela The Rock and Roll Band
občerstvení na karneval věnovala Česká federace potravinových bank
všemožně Havránka podporovala krajská koordinátorka Sítě mateřských center Jiřina Chlebovská
Dolní Povltaví o.s. poskytovalo prostor Havránkovým stránkám na své doméně
kromě členů vedli bezplatně kurzy nebo přednášky: paní Štruncová, Denisa a Pepa Kvaltinovi
účetnictví v rekordním čase a levně zpracovala: Ing. Kateřina Králová
za spolupráci děkujeme: městu Veltrusy, správě státního zámku Veltrusy, SHSŠ Basilard, ZŠ Veltrusy, MŠ Veltrusy, ASPV Veltrusy, sdružení Javory Sazená, Dolní Povltaví o. s.

Seznam členek/členů
jméno (bydliště) členství od aktivity v Havránku v roce 2009
Bára Bělková (Veltrusy) 2008 výtvarka, mimořádné akce, plakáty
Jana Krejčová (Veltrusy) 2006 výtvarka, herna, mimořádné akce
Eva Málková (Veltrusy) 2006 mimořádné akce
Lenka Šťastná (Veltrusy) 2006
Katka K. Vitochová (Dušníky nad Vltavou) 2006 barevné dopoledne, francouzština aj.
Káča Kohoutová (Veltrusy) 2006 herna pro mimi, mimořádné akce, plakáty
Martina Nováková (Chvatěruby) 2008
Honza Kadeřábek (Dušníky nad Vltavou) 2006 mimořádné akce, projekty aj.

spolupracovnice:
Hanka Hrubá angličtina
Dita Pilařová volná herna

Čísla o roce 2009

náklady
spotřeba materiálu 94 925,98
ostatní služby 57 653,50
ostatní náklady 617,00
příspěvky (Síť MC) 1000
celkem 154 196,48
výnosy
tržby za výkony a zboží 33 800
ostatní výnosy 21,27
přijaté příspěvky 12 183
celkem 46 004, 27

výsledek hospodaření -108 192,21
poznámka: Záporný výsledek je dán tím, že některé dary na dětské hřiště z roku 2008 byly vyčerpány právě až v roce 2009.

Projekty dokončené v roce 2009

Hřiště – v lednu 2009 už všechny prvky stály na svém místě a také jedna stěna už měla čerstvě kresby. Zbývaly doplňující, ale ne malé práce: od vytvoření dopadových ploch přes elektrické rozvody až po výsadbu zeleně. Pak ještě pomalování další zdi a desítka dalších drobných prací, jejichž nutnost se ukázala v průběhu projektu (okénko ke sklepu, úpravy terénu, natírání vrat a další). Na poslední dubnovou sobotu jsme se připravovali opravdu dlouho a zodpovědně a všem Havránkům a spoustě dalších dobrovolníků patří veliký dík – občerstvení, dílem vyrobené, dílem zakoupené, skvělá hudba anebo také trička s logem ostrova, která dostali všichni, kdo ke zrodu hřiště přispěli. První týdny na otevřeném hřišti byly testem pro nás všechny – zvládli jsme je i s pomocí sousedů, kteří byli tolerantní a pomáhali dokonce v údržbě či otevírání a uzamykání vrat.

Rekonstrukce herny – že je potřebná, jsme věděli dlouho, ale až možnost získat prostředky na vybavení a didaktické potřeby (díky Síti mateřských center) se stala impulsem k proměně. Nejprve padla zeď mezi hernami a pak přišly na řadu výmalby, instalace sítí na balony, pokládka koberce, šití domečku na loď, polštářků a podložek pro miminka. Hromadný úklid završil dílo a v průběhu podzimu dorazily poštou už jen další pomůcky a hlavně molitanový skladebný systém, který se líbí dětem asi ze všeho nejvíc.

Přejeme Vám hodně nálezů a co nejméně ztrát v roce 2010.
Přijďte zas!
Váš Havránek

Rodinné centrum Havránek Veltrusy, Palackého 117, 277 46
http:/havranek.dolnipovltavi.cz havranek@dolnipovltavi.cz
603 969 787
Tato výroční zpráva byla napsána na Mělníce a v Dušníkách nad Vltavou na jaře 2010