2008

Rodinné centrum Havránek

člen Sítě mateřských center

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Obsah
Úvod 2008 – Rok H(řiště)
Poděkování
Vizitka RC Havránek
Lidé – členové a spolupracovníci
Pravidelné programy
Akce
Projekty roku – hřiště a bioklub
Čísla

2008 – Rok H(řiště)
Rok 2008 ani jinak nazvat nelze. Sice na jeho konci stálo hřiště na zahradě za Havránkem ještě ne úplně „učesané“, a hlavně kvůli mrazu opuštěné a uzavřené, ale v hrubých obrysech hotové. První půli roku nám zabralo ještě shánění peněz na projekt a druhou už jeho chvatná realizace. Termíny jsou termíny, a ačkoliv darující organizace k nám byly vstřícné, mají svá pravidla…a kdo by chtěl vracet vybojované prostředky?
V Síti mateřských center se traduje, že stavba dětského hřiště bývá prubířským kamenem životaschopnosti centra a zároveň velkou školou projektového řízení. Projekt nejvíc skřípal, když už nebylo koho „řídit“ – prostě chyběly ruce (píšící, ťukající do klávesnice, omítající, hrabající hlínu a jiné), nohy (běhající po všech čertech) a samozřejmě i mozky (korigující mé fantazijní výplody, přinášející nové nápady, myslící na zajištění stálého programu při tom všem…). O to víc nás všechny těší, že hřiště se – nejen podle nás – povedlo, nezhroutil se Havránek, nakonec ani žádný jeho člen, a dokonce ani účetnictví ne. Sláva sláva! Jak praví lidové moudro: Bylo to krásné a bylo toho dost. V novém roce bude muset Havránek zvolnit tempo, zadumat se nad jinými oblastmi zájmu a trochu se flákat. Jen nevím, jestli to půjde, když uvážím, kolik lidí s hřištěm pomohlo a jakou k nim cítíme zodpovědnost, kolik nových lidí si Havránka našlo a čekají od něj víc než šálek (i když dobrého) čaje…
V radosti ze hřiště nemůžu zapomenout na další nit naší činnosti, která se táhla celým rokem 2008. Po několik prvních měsícům roku jsme se pilně školili v odpadovém hospodářství, ekologii, oblasti biozemědělství a biopotravin, zvali si fundované hosty i sami sepisovali články… až jsme koncem jara založili neformální Havránkův bioklub, díky němuž společně odebíráme biopotraviny a drogistické zboží za rozumné ceny. Kromě ceny je praktická i okolnost, že nákup se soustřeďuje v jednom místě a odpadá zajíždění do obchůdků anebo na farmu.
Na rodinné centrum jsme se možná až nezvykle věnovali promítáním a přednáškám na různá témata. Nikdy jsme toho nelitovali, protože se díky tomu Havránek otevřel spoustě dalších lidí více generací a přilákal další nové návštěvníky. A už se moc těšíme, kolik z vás přiláká hřiště, které bude v provozu od jara 2009. Přijďte, těšíme se na vás!
Katka K. Vitochová

PODĚKOVÁNÍ
za dlouhodobou podporu:
město Veltrusy, starosta Bronislav Havlín, místostarosta Tomáš Čapek a další zastupitelé
Kancelář Sítě mateřských center
Krajská koordinátorka Sítě mateřských center Jiřina Chlebovská
Komerční banka, Kralupy nad Vltavou, Ing. Jana Popelková

za finanční nebo jinou pomoc centru:
společnost Et netera (přispěla na provoz částkou 5 000 Kč)
další hračky, dárky pro děti nebo vybavení věnovali: rodina Šťastných z Prahy, Rakušanových a Stehlíkových, Aleks a Lindsay Straunik, Martina Hecklová, Jiřina Ratajová
Fototechniku sponzoruje společnost MEGAPIXEL s.r.o.
Katka Králová rychle a za symbolickou cenu zpracovala účetnictví za rok 2008
kromě členů vedla bezplatně kurzy Havránka také Martina Nováková
zdarma přednášeli: David Šťáva, Petra Kadeřábková, Naděžda Horevajová, Karolína Kovtun a Martina Suchánková, Káťa Janouchová
… a také letos nám pomáhají naše rodiny a kamarádi. Děkujeme dobrovolné pracovnici manželům Málkovým st., Andrejce a Veronice Stehlíkové a dalším

Na projekt dětského hřiště Tajuplný ostrov přispěli:
Středočeský kraj – Fond sportu a volného času – 400 000 Kč
Město Veltrusy – v roce 2008 cca 270 000 Kč
Fond T-Mobile pro zaměstnance prostřednictvím Nadace VIA – 90 000 Kč
Středočeská plynárenská – 50 000 Kč
Bára Bělková a Jakub Andrle
Markéta Stehlíková
Anonymní dobrovolní dárci
RC Havránek – výtěžek z výtvarných dílen a jarmarků
zdarma zahrály kapely Bomberos, Five Mahoney Dreams a Tichá voda
občerstvení darovala Česká federace potravinových bank
Dolní Povltaví o.s. poskytoval prostor našim stránkám na své doméně

za spolupráci děkujeme: městu Veltrusy, SHSŠ Basilard, ZŠ Veltrusy, MŠ Veltrusy, Dolní Povltaví o.s.

HAVRÁNKOVA VIZITKA

RC Havránek vzniklo v dubnu 2006
je členem Sítě mateřských center
působí na adrese Palackého 117, 277 46 Veltrusy, http://havranek.dolnipovltavi.cz
adresa pro poštovní styk: Dušníky nad Vltavou 15, 277 44 Vojkovice
IČ: 270 28 593, bankovní účet: 35-7000100257/0100

Předmět činnosti: Sdružení provozuje mateřské centrum jakožto neformální zařízení pro sociální prevenci pro rodiny s dětmi.
Cíl činnosti:
– Sdružení má poskytovat rodičům a dětem prostor pro setkávání a navazování vztahů a současně tak oživovat společenský život města Veltrusy. Má navazovat na dlouholetou spolkovou tradici města, podporovat pospolitost, zmírňovat izolaci rodičů s malými dětmi a nabízet jim způsoby aktivního trávení času. Vytvářet prostředí pro přirozené předávání zkušeností i tradic při setkáních a dílnách.
– Má probouzet zájem o přírodu, kulturu, sport i veřejný život města, například pořádáním akcí pro veřejnost (výlety, besídky, soutěže).
– Sdružení zprostředkovává poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, zdravém životním stylu. Poskytuje rady rodičům, napomáhá jejich dalšímu vzdělávání (informuje o dostupné vzdělávací literatuře, možnostech rozvoje osobnosti apod.).
– Spolupracuje s jinými organizacemi v okolí, s orgány státní správy a samosprávy v sociální a kulturní oblasti.
Orgány sdružení jsou:
– zasedání sdružení (schází se minimálně jednou ročně)
– rada sdružení (schází se minimálně čtyřikrát ročně), je volena valnou hromadou a zodpovídá za hospodaření a chod sdružení
v roce 2008 tvořily radu:
– předsedkyně: Kateřina Kadeřábková Vitochová
– místopředsedkyně: Eva Málková
– jednatelka: Kateřina Kohoutová


SEZNAM ČLENEK/ČLENŮ a spolupracovnic

jméno (bydliště) členství od stálý program
Bára Bělková (Veltrusy) 2008 výtvarka
Jana Krejčová (Veltrusy) 2006 dopoledne pro mimi
Eva Málková (Veltrusy) 2006
Lenka Šťastná (Veltrusy) 2006
Katka K. Vitochová (Dušníky nad Vltavou) 2006 dopoledne pro mimi, cvičení, aj
Káča Kohoutová (Veltrusy) 2006 cvičení, výtvarka
Martina Nováková (Chvatěruby) 2008 dopoledne pro mimi
Honza Kadeřábek (Dušníky nad Vltavou) 2006
spolupracovnice:
Hanka Hrubá angličtina
Dita Pilařová volná herna

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ROCE 2008
Hrajeme si a zpíváme – tento program nahradil původní cvičení s dětmi od 1 roku do 3 let. Dětské písničky a říkanky, hraní na jednoduché hudební nástroje (mnohé z nich si můžete i sami vyrobit), trocha tance a hlavně hry. Postupně se děti učily známým i méně známým písničkám a říkadlům a spolupráci s ostatními. Vhodnější pro děti od 1,5 do 3 let. (Káča – 1. pololetí)

Co všechno dokážeme – hodinka pro rodiče s menšími dětmi, kterou stráví zpíváním za doprovodu kytary nebo piana, hrou, tančením a cvičením. I malé děti dokážou hodně, když jim trochu pomůžeme. Pro rodiče s dětmi ve věku 1 – 3 roky (ve 2. pololetí nahradilo program Hrajeme si a zpíváme, Katka)

Dopoledne pro miminka – setkání s nejmenšími (nechodícími) dětmi. Zkoušeli jsme si masáže dětí, cvičení na balonech. K dispozici bylo laktační poradenství a probírala se i další témata spojená s péčí o nejmenší, která zajímala příchozí a otázky biostravy či ekologické domácnosti. (Martina Nováková, Katka, ve 2. pololetí Jana). V prvním pololetí převažovaly přednášky, promítání… ve druhém pak sdílení zkušeností, více „práce“ s miminky.

Z ničeho něco aneb Výtvarka – pro všechny děti i maminky, které už mají chuť něco tvořit za pomoci barviček, papíru, přírodnin a spousty dalších věciček. Daří se nám třeba lampiony, batika a květinové vazby. Vhodnější pro děti od dvou let, ale i pro maminky s nejmenšími dětmi, které mají chuť realizovat své nápady (a doma se k tomu neodhodlají). (Káča, Katka Trojanová, Bára Bělková)

¨Volná herna – zůstala pro ty, kdo si chtějí hlavně popovídat a nechat děti vydovádět s vrstevníky. Herna navíc není omezena věkově, a tak si děti zvykají i na kamarády jiného věku, což považujeme za velmi prospěšné. Volná herna byla otevřena podle zájmu, především v zimním období (Katka, od podzimu Dita Pilařová)

Angličtina pro přeškoláky – v malé skupince dětí v herně Havránka. Děti se učily mluvenou podobu jazyka, a to při hrách, zpěvu písniček, dramatizaci, práci s obrázky apod. Výuka směřuje k osvojení základních frází a výrazů a měla by zároveň sloužit jako fonetická průprava k pozdější školní výuce. (Katka, od 2. pololetí Hanka Hrubá)

Cvičení s prvky karate pro děti od 4 let – v 1. pololetí – pro chlapce i dívky, pod vedením zkušeného cvičitele – vhodné pro rodiče, kteří přemýšlejí o tom, jak usměrňovat přirozenou dětskou agresivitu a vychovávat děti ke sportu, obratnosti a rozumné sebeobraně (Láďa Ryska)

AKCE ROKU 2008

– přednášky, kurzy, diskuse
Respektovat a být respektován – únor až červen – 4 setkání s lektorkou Lucií Dobešovou ze Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání. O tom, jak vychovávat sebe i druhé k respektu. Vhodný pro rodiče, učitele, vedoucí dětských kolektivů… kohokoli, kdo řeší situace, v nichž se ostatní chovají “nerozumně”.
26/2 – Vícerychlostní mateřská a rodičovská – o tématu, které se nás velmi dotýká, jsme mluvili s Naděždou Horevajovou z Úřadu práce Mělník
4/3 – První pomoc dětem: konečně prakticky, s modelem, a především s odborníkem Markem Hylebrantem ze Záchranné služby Středočeského kraje
19/4/08 (so) 15:00– cestovatelská přednáška s názvem Studentkou ve Finsku. V zemi na drsném severu strávila studentka Technické univerzity Liberec Petra Kadeřábková několik měsíců. Postřehy z pobytu z Tampere doplnila promítáním fotek.
1/4 – Rodiče o očkování – s Karolínou Kovtun a Martinou Suchánkovou ze sdružení Rozalio jsme diskutovali o významu očkování v dětském věku.
8/4 – Biopotraviny – Infocentrum o biopotravinách, ekologickém zemědělství a ekologické domácnosti. Co jsou biopotraviny, jak je poznat, jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Kde hledat biozemědělce a jeho produkty?
6/5 – Moderní látkové pleny – informace a výměna zkušeností uživatelek látkových plen.
13/5 (út) – 15:30 – Povídání (nejen) pro nastávající maminky, s laktační poradkyní a homeopatkou Martinou Novákovou.
24/5 (so) 15:00 – Bojíte se Kazachstánu? – Kateřina Janouchová – další cestovatelské posezení s promítáním fotek a kazašskou dobrotou.
16/11/08 (ne) 15:00 – Anglická inspirace pro Veltrusy – promítání fotek ze zájezdu po anglických hradech a zámcích, kterou v říjnu uspořádalo Veltrus Dominio a město Veltrusy.

– výtvarné dílny:
Vyrábíme masky – 13/2/08 od 15:30 – před masopustem jsme si nutně vyrobili masky do průvodu i na karneval.
Velikonoční drátování – 12/3/08 (st) 15:00 – dílnička velikonočních drobností z drátků se konala již podruhé.
Jarní vazby – 17/3/08 (po) od 17:00 – s Jiřinou Ratajovou. Z živých květin jsme vyrobili veselá jarní aranžmá, ošatky, věnečky, misky (nejen do vlastních přinesených nádob).
9/4/08 (st) 15:00 – Malujeme mandaly – výtvarná dílna pro každého, kdo se chtěl rozveselit barvami a chvíli relaxovat. Výtvarné nadání nepovinné
5/11/08 (st) – 14:30 – 17:30 – Pletení z pedigu – Sylva Šporková – ošatky, košíčky, ozdůbky – další dílna plná inspirace
19/11/08 (st) 15:00 – Vyrábíme šperky ze skleněných korálků, perliček… – vznikly krásné náramky a náhrdelníky pro děti i dospělé
12/12/08 – 9:00 – 12:00 Veřejné malování – dokončení malby na stěnu podle návrhu G. Váchové. Příchozí dostali štětec a mohli pomoct přenést na štítovou stěnu Havránka majáky, lodě, plavce.

– výlety a cyklovýlety:
12/4/08 – Zelčín – tradiční a nejsnazší trasa našich cyklovýletů – 15 km po rovině, se zastávkou na přívoz, v cíli restaurace, minizoo a možnost svezení dětí na koníčkách
10/5/08 – Okružní cesta podél Vltavy – podél řeky k libčickému přívozu a pak po druhém břehu až k nelahozeveskému přístavišti
7/6/08 – Mělník – příjemná cesta s jediným kopečkem
12/7/08 – Říp – pod bájnou horu Říp tradičně jezdíme na piknik, zpáteční cestou obdivujeme motory na letišti v Sazené
16/8/08 – Kokořínsko – ovědčená lesní trasa pro mírně zdatnější
Říjen – Výprava na ekofarmu pana Tachecího do Budyně nad Ohří, spojili jsme ji s prohlídkou výstavy dinosaurů na litoměřickém výstavišti
Výpravy do zoo

– jiné akce:
26/4 /08 (so) 18:00 – Malý hudební festival pro hřiště – tři kapely potěšily posluchače a současně podpořily stavbu dětského hřiště. Doprovodný program: promítání, benefiční prodej.
13 – 16/5 – TÝDEN RESPEKTU K PORODU: Doprovodná výstava v sále u Havránka od úterý do čtvrtka 9:30 – 11:30 a 15:00 – 17:00, v pátek 9:30 – 11:30.
14/5 (st) – 15:00 – Krátké filmy pro dospělé a ještě kratší pro děti – v sále
15/5 (čt) 9:30 – 11:30 a 15:00 -17.00 – Den otevřených dveří – hraní, výtvarné tvoření, občerstvení a od 15:00 loutková pohádka Byl jednou jeden dvoreček.

– účast na akcích jiných organizací:
Veltruský masopust – 16/12/08 (so) – město Veltrusy zapojilo snad všechny aktivní spolky při přípravě tohoto veselého svátku. Havránek se připojil dětským karnevalem od 15:00.
Veltruská velikonoční výstava – 18/3/08 (út) – děti ze školy a školky spolu s námi vystavily (a částečně i benefičně prodaly) své výrobky s velikonoční tematikou. V sále kulturního domu. Vstupné dobrovolné.
30/5 (pá) – Týden na kole 2008 – okolo 14:00 se účastníci této akce zastavili u přívozu v Bukoli, doprovodili jsme je na kolech do Veltrus.
25/8/07 (so) – Veltruský Corvus – akce sdružení Basilard. Na tradiční šermířské přehlídce, doplněné o nejrůznější lákadla kulturní (dětské divadlo) i gastronomické stál i stánek Havránka s malým, ale hojně navštíveným dětským koutkem. Podávali jsme podrobnosti o chystaném dětském hřišti, pořádali anketu a prodávali některé výrobky
11/11/08 (út) 18:00 – spolu s kulturním výborem Veltrus – Martinský lampionový průvod s ohňovou show. Zvonečky jsme odzvonili podzimu!
30/11/08 -9:00 – 12:00 – spolu s NPÚ, zámek Veltrusy – Vázání adventních věnců s Jiřinou Ratajovou– na zámku Veltrusy – účastnický poplatek 50 Kč
16/12/08 (út) 10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 – Vánoční jarmark – společná akce ZŠ, MŠ Veltrusy a RC Havránek už se konal potřetí. Ke koupi a prohlédnutí byly vánoční drobnosti, svícny, přání a další předměty, které vyrobily děti za pomoci svých učitelek a rodičů. Nechyběly perníčky ani vánoční nálada. Od 14:00 vystoupení MŠ, 14:15 hudební vystoupení ZŠ. Vstup zdarma

PROJEKTY ROKU 2008
Dětské hřiště – které vznikne na zahradě za Havránkem, byl náš největší projekt let 2007 – 2008. V roce 2007 jsme se věnovali především propagaci projektu, zpracováváním ankety, vyhlášením sbírky, výrobě a prodeji předmětů v e prospěch hřiště a sepisováním žádostí o podporu. Určili jsme si představu o budoucím hřišti, získali několik tisíc korun na sbírkový účet. Hřiště dostalo nová vrata – děkujeme městu Veltrusy a firmě Služby, stavby, montáže.

Co se povedlo v roce 2008
– dokončení úklidu ploch
– benefiční akce: velikonoční výstava, dubnový hudební minifestiválek – jednání s architekty a výrobci prvků
– skica hřiště a projektová dokumentace (skicu najdete v sekci dokumenty)
– získat celkem 555 000 Kč
400 000 Středočeský kraj (žadatelem Město Veltrusy, realizátorem RC Havránek)
90 000 Fond pro zaměstnance T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA
50 000 Dar společnosti Středočeská plynárenská
15 000 dary na sbírkové konto a do kasičky, výtěžek benefičních akcí
– stavební práce na štítové stěně budovy
– výběr dodavatele prvků, jejich osazení
– Gabriela Váchová spolu s dětmi ze ZŠ a rodiči z Havránka přenesli malbu na stěnu hřiště
– stavba pódia v zahradě
Hřiště bude dokončeno po drobných úpravách v dubnu 2009.

Havránkův bioklub – spontánně v Havránku utvořil okruh návštěvníků, kteří fandí (nejen) biozboží. V klubu společně nakupujeme biopotraviny a drogerii za snížené ceny. Spolupracovali jsme s velkoobchodem Country life a s budyňským farmářem Karlem Tachecím.

ČÍSLA O ROCE 2008
vydáno
spotřeba materiálu 22 000
ostatní služby 97 000
poplatky 1 000
celkem 120 000
přijato
příjmy 117 000
dary 166 000
celkem 283 000

výsledek hospodaření 163 000

Pozn. Dary: jedná se o účelové dary na hřiště. Výsledek hospodaření bude investován na dokončení dětského hřiště v roce 2009.