jak to u nás chodí?

Pravidla pro pobyt v herně RC Havránek

– děti sem chodí za doprovodu rodičů (nebo jiného dospělého doprovodu) anebo pracují ve skupinách samy, bez rodičů

– jsme féroví a nevodíme sem nemocné děti, které by mohly ostatní nakazit

– pokud jsou zavřeny vstupní dveře, je třeba zaklepat na okno

– v hale se přezouváme a odkládáme svrchní oblečení

– v průběhu herny si mohou rodiče (nebo jiný doprovod) připravit čaj nebo kávu v klubovně (poplatek 10 Kč káva, 5 Kč čaj)

– k použití je tu kromě WC také nočník, vysoká stolička…

– před odchodem uloží rodiče nebo děti samy vše, s čím si hrály

– jíme u stolečků

– snažíme se, aby se děti k sobě chovaly ohleduplně a vystřídaly se v používání pomůcek (i když to není snadné 🙂

– ani v případě, že děti někoho (ne)úmyslně zraní, je nikdy fyzicky netrestáme

– před odchodem se zapíšeme do návštěvní knihy a zaplatíme vstupné

Děkujeme, že tato pravidla dodržujete a přejeme vám co nejpříjemnější pobyt!

 

Pravidla pro přihlašování

– Přednost mají dříve přihlášení.
– Přihlašujte se prosím pomocí webového formuláře. Jen v případě, že nemáte přístup k internetu, ozvěte se konkrétní lektorce telefonicky.
– První, zkušební návštěva je vždy zdarma.

– S ohledem na zkušenosti letos nebudeme děti ani dospělé přijímat bez předchozího přihlášení. Prosíme, nechoďte tedy na kurzy ani do herny „naslepo“.

– V případě, že se nemůžete na konkrétní lekci dostavit, pošlete prosím lektorce předem omluvenku formou SMS nebo e-mailu alespoň 24 hodin předem, v případě náhlého onemocnění formou SMS v den konání kurzu (bez nároku na náhradu). Umožníte tak návštěvu případnému náhradníkovi.