b) kurzy pro děti (bez doprovodu rodičů)

HRÁTKY se školkáčky (Pavla Majerová), první hodina 21. září

Pondělí 15:30 – 16:15

Cena: 1920 Kč/pololetí (v ceně jsou všechny pomůcky a materiály), první lekce je jako ukázková zdarma, kurz se nekoná 28. 9. a 28. 12.

Kurz určený dětem ve věku 4-5 let se formou her, výtvarných a tvůrčích činností soustředí na harmonický kognitivní a grafomotorický rozvoj ve věku, kdy lze předcházet mnoha zlozvykům.

Přihlašování na pavla@psycholog-majerova.cz

Kontakt na lektora: Pavla Majerová, pavla@psycholog-majerova.cz, 775 669 960

 

PŘEDŠKOLÁK (Pavla Majerová), první hodina 21. září

Pondělí 16:25 – 17:10 a 17:20 – 18:05

Cena: 1920 Kč/pololetí (v ceně jsou všechny pomůcky a materiály), první lekce je jako ukázková zdarma, kurz se nekoná 28. 9. a 28. 12.

Kurz určený dětem před zahájením školní docházky nebo s jejím odkladem. Hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do školy a zvládnutí nároků 1. třídy.

Přihlašování na pavla@psycholog-majerova.cz

Kontakt na lektora: Pavla Majerová, pavla@psycholog-majerova.cz, 775 669 960

 

OBJEVUJEME SVĚT MATEMATIKY (Jana Suchá), první hodina 16. září

Středa 16:00 – 17:00

Cena: 1920 Kč/pololetí (v ceně jsou všechny pomůcky a materiály), první lekce je jako ukázková zdarma, kurz se nekoná 28. 10., 23. 12. a  30. 12.

Kurz je určen pro děti ve věku 4-6 let. Přijďte k nám objevovat svět matematiky. Podíváme se do nejrůznějších prostředí, kde si pohrajeme s praktickými pomůckami. Navštívíme například prostředí krokování, bludiště, dřívka a vláčky. Staneme se staviteli, podlaháři a zahrajeme si na řidiče autobusu i popeláře. Dětem budou předkládány výzvy, které budou řešit manipulací s předměty, kreslením, modelováním, dramatizací. Důraz je kladen na diskuzi mezi dětmi, podporujeme samostatné uvažování a využíváme reálných zkušeností a na nich stavíme další poznatky. Ceníme si vlastního poznatku a nebojíme se chybovat.

Přihlašování na https://forms.gle/5qTAXkgJBRnFRNaUA

Kontakt na lektorku: Jana Suchá, zemanova.janka@seznam.cz, 605 278 490