Zajímá vás, co dýcháme?

kouřící komínPak přesně pro vás je určena přednáška Soni Hykyšové z Ekologického centra Most, nazvaná Ovzduší na Kralupsku, která se koná v sále kulturního domu v ulici Palackého 6/3/07 od 17:00. Přednáška, doplněná promítáním ilustrativních dokumentů, je určena pro nejširší veřejnost a po jejím skončení bude probíhat diskuse k tématu.


Přednášející nejprve představí nedávno vzniklé Ekologické centrum Kralupy (ECK) a seznámí přítomné s jeho posláním a činností, shrne, jaké služby pro veřejnost centrum poskytuje. Dále se bude věnovat především otázkám monitoringu imisní situace a přítomnosti škodlivin ve zdejším ovzduší. Měla by informovat, jak probíhá komunikace s dispečinky průmyslových podniků a probrat i problematiku pachové zátěže, která Veltruské velmi trápí. Posledním důležitým bodem je ekoporadenství a služba Zelený telefon.

Přednáška má být především úvodem do problematiky, vítáni jsou ale také občané šíře obeznámení s ekologickou situací naší oblasti. Problematických jevů, spojených s přítomností chemiček (nadměrný hluk, překračování povolených emisí, nedokončený pás oddělující průmyslovou zónu od Veltrus…) je mnoho a týkají se nás všech. Jistě bude o čem diskutovat. Jste zváni!

Jinak stav ovzduší můžete zjistit na stránkách ČHMÚ – konkrétně zde.
Monitoring stanice Veltrusy je i na stránkách ECK pod položkou Ovzduší.

2 komentářů k příspěvku “Zajímá vás, co dýcháme?”

  1. Všestudy » Archív » Zajímá vás, co dýcháme? říká:

    […] Pak přesně pro vás je určena přednáška Soni Hykyšové z Ekologického centra Most, nazvaná Ovzduší na Kralupsku, která se koná v sále kulturního domu v ulici Palackého 6/3/07 od 17:00. Přednáška, doplněná promítáním ilustrativních dokumentů, je určena pro nejširší veřejnost a po jejím skončení bude probíhat diskuse k tématu. Více informací najdete v pozvánce na stránkách RC Havránek, které setkání organizuje. […]

  2. yanca říká:

    Nový funkční odkaz na měřicí stanici Veltrusy na webu ČHMÚ: http://www.chmu.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide3/mp_SVELA_CZ.html

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.