Jak se žije s kočárky

sportovní kočárek (ilustrace)V úterý 23/1/07 od 10 hodin pořádáme v našem centru diskusi na téma Jak se žije s kočárky (s podtitulem) ve Veltrusích. Nápad není z našich hlav, celou kampaň organizuje a zaštiťuje Síť mateřských center, k jejímž členům patříme. Myslíme si ale, že ve Veltrusích je pro podobné diskuse opravdu živná půda.

První kolo kampaně proběhlo v mnoha městech (z nejbližších například Mělník) za velké účasti médií. Zastupitelé měst dostali do rukou kočárky a maminky je provedly po těch „nejpikantnějších“ místech centra a upozornily na to, že s kočárky (vozíky, berlemi) pořád ještě není snadný pohyb. Následovala debata se zastupiteli a stanovení řešení, jak stav zlepšit. Všechna setkání se odehrávala v přátelském duchu, avšak byla doplněna konkrétními výstupy – většinou přísliby na nápravu stavu.


chodník před úřademnová ulice - zkuste s kočárkem projet po chodníku - přes okapy to půjde těžko...V současném, druhém kole jednotlivá mateřská centra spíše kontrolují stav chodníků (…) po úpravách. Havránek však v době konání prvního kola ještě neexistoval, a tak u nás musíme stav zmapovat teprve teď.

Situace Veltrus je velmi specifická. Současné vedení města zdědilo tristní stav komunikací po předchozích, tyto věci se prostě ve Veltrusích téměř neřešily léta a léta. Jak jinak si vysvětlit, že v ulicích zbudovaných v 70. letech, se ještě stále jezdí s prominutím bahnem?

nový chodník - zapomnělo se na sjezd...myší díra - jen pro úzké kočárkyV Havránku chápeme, že nelze stav změnit ze dne na den a také rádi uznáváme, že řada silnic a chodníků vypadá už velmi pěkně. Abychom to doložili, pořídili jsme fotodokumentaci dobře vyřešených i těch problematických míst – pouze v centru a jeho okolí.

Zveme k účasti na besedě všechny, koho tato problematika zajímá, a očekáváme od vás další podněty – a třeba i možnosti, jak daný stav rychle řešit. Výstupy z prezentace a diskuse předáme zastupitelstvu města spolu s otázkami, které nás – a patrně i vás – trápí. Na diskusi byli samozřejmě současně pozváni i zastupitelé města.

chodník - oraniště - chodník parkoviště, nebo chodník? víc takových! další dobrý příklad

1 komentář k příspěvku “Jak se žije s kočárky”

  1. Havránek » Archív » Slasti - a hlavně strasti života s kočárky říká:

    […] Jak už víte, v úterý 23/1/07 dopoledne se konala v Havránkovi debata na toto ožehavé téma. Bohužel se nedostavil žádný ze zástupců města, a tak jsme my – zástupci Havránka a veltruské maminky měli snad až příliš volné volné pole ke kritice. Své připomínky jsme shrnuli do dopisu zastupitelstvu a také je otiskuje níže. […]

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.