Novinky ve druhém pololetí a příspěvek na energie

Od února 2014 upravujeme mírně programy Cvičení s miminky a Barevné dopoledne. Protože skupina dětí 1-3 roky je letos hodně silná a naopak miminek se v Havránku urodilo méně, bude program vypadat takto:


úterý 9:00 – 9:30 Cvičení s miminky – Iva Hennerová
úterý 9:30 – 10:30 Cvičení s dětmi od 1 roku do 2 let –Iva Hennerová – jde o obdobu Barevného dopoledne bez zařazení výtvarných činností
středa 9.30 – 11:00 zůstává Barevné dopoledne, pro děti od 2 do 3 let
Na úterní cvičení můžou přijít i rodiny, které jsme museli na Barevné dopoledne bohužel odmítat. Věřte, že jednu středu se nás do malinké místnosti natlačilo 23, což bylo opravdu neúnosné 🙂

Zastupitelstvo Veltrus 13.ledna schválilo příspěvek 10 000 Kč na pokrytí velké části energií, které spotřebujeme v Havránku. Děkujeme!

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.