Prožili jsme báječný rok, děkujeme, aneb PF 2008

Havránkovo PF 2008

Věřte nebo nevěřte, v roce 2007 uspořádal Havránek asi třicítku akcí pro veřejnost, pokud nepočítám pravidelný program čtyři dny v týdnu.

Hodně štěstí v roce 2008 všem Veltruským!


Druhý rok máme za sebou, třetí už je za dveřmi

Mezi nejoblíbenější patřily akce určené hlavně pro děti (karneval, martinský průvod ve spolupráci s kulturním výborem), ale i rozličné dílny (jarní vazba květin, batika, drátování a další), výlety (roztocký zámek, Národní muzeum, výstava Orbis pictus, ZOO) a cyklovýlety.

Začali jsme i s pořady pro širší veřejnost – přednáškami (o ovzduší, cestovatelská), promítáním ze starých Veltrus… a zjistili tak, co má úspěch a co je třeba ještě zlepšit.

Moc nás těší, že sami Veltruští často sami přicházeli pomoci, zvýšila se návštěvnost centra a do Havránka přišli noví spolupracovníci.

Zapojili jsme se také do některých kampaní Sítě mateřských center. Na podzim pak Havránek získal hned dvě ocenění: v soutěži neziskových organizací Žihadlo obsadil jeho web druhé místo a na na kongresu Sítě mateřských center nám byl udělen titul Společnost přátelská rodině.

Rozběhli jsme maraton akcí na podporu dětského hřiště, založili veřejnou sbírku, napsali zatím pět žádostí o grant (čtyři z nich zatím bohužel neuspěly, na výsledek páté čekáme) a samozřejmě spoustu mailů. Vyrobili jsme desítky výrobků, které se benefičně prodávají ve prospěch hřiště (hrnky, tašky, perníčky, omalovánky a další předměty). Povedlo se založit knihovničku a upravit a vybavit kuchyňku k využití pro všechny nájemníky kulturního domu.

Havránek děkuje

Poděkování za pomoc a podporu patří mnoha lidem a firmám. Moc si jí vážíme! Aktuální přehled všech, kdo nás podporují, vždy najdete na webu v sekci kdo nám pomáhá.

Město Veltrusy – pronajímá prostory za symbolickou korunu, hradí energie a poskytuje morální podporu (díky patří zejména Bronislavu Havlínovi, Tomáši Čapkovi a Jiřímu Purnochovi).

Síť mateřských center – poskytuje záštitu a poradenství

Komerční banka Kralupy – vede účet zdarma

Dolní Povltaví o.s. – spravuje webové stránky, poskytuje prostor na doméně dolnipovltavi.cz.

Na knihovničku přispěla nakladatelství Portál a Albatros, za možnost výhodného nákupu knih děkujeme Jiřímu Tůmovi.

Na kuchyň přispělo město Veltrusy (více než 2000 Kč na kuchyňskou linku), práci a spotřebiče zajistily naše členky a rodinní příslušníci.

Částkou 5000 Kč na projekty Havránka přispěly hned dvě společnosti: Et netera (použito na knihovničku), Služby, stavby, montáže (Veltrusy) – dar na nová vrata do zahrady KD.

Veronika Bílková věnovala několik zánovních panenek a kočárků… Zapf Creation. Adéla Mičanová (www.mitchi.cz) zase dětský stan s tunelem.

Občerstvení na zimní karneval darovaly firmy: Country life, Unilever, Bolton Czechia, distributor produktů Rio Mare, Řeznictví Kohout, Potraviny – večerka U Purnochů, Zelenina – Jíchová. Opravu ochotně a rychle provedl instalatér Roman Hulínský.

Společnost MERO zapůjčila dataprojektor pro naše pořady, stejně tak město Veltrusy. Společnost Kaučuk pomohla zkopírováním výroční zprávy 2006.

Spolupracovali s námi: Kulturní výbor města Veltrusy, ZŠ Veltrusy (jmenovitě Jana Majerčáková), MŠ Veltrusy, SHSŠ Basilard (skvělá vystoupení, možnost prezentace dětského hřiště na Veltruském Corvu), Los Jonglos.

Naši lektoři, přednášející, spolupracovníci: MUDr. Ingeborg Vokálová, Ing. David Šťáva, Martina Nováková, Katka Trojanová, Láďa Ryska, Jiřina Ratajová, Ivana Kudry, Lenka Haspeklová, Jitka Láchová, paní Nováková z Veltrus (pomoc při akcích), rodina Šťastných z Prahy (fotky a videoklipy z cyklovýletů, věcné dary), rodina Rakušanova (věcné dary).

Mediální spolupráce: týdeník Mělnicko, MF Dnes, Veltruské listy (naše přípsěkvy si můžete stáhnout), www.veltrusy.cz, dolnipovltavi.cz a další.

Děkujeme také všem, kdo pomohli nashromáždit ohromné množství víček od pet lahví. Byli jste prostě úžasní!

Tady obvykle poděkování končí, ovšem není to spravedlivé. Obrovské díky patří především čtyřem mým kolegyním a jednomu kolegovi, bez nichž by nebylo nic. Nejenže při péči o rodiny a domácnosti zcela zdarma pracují týden co týden pro ostatní, starají se o úklidy, korespondenci, telefonují, zařizují, vzdělávají se (jen letos sedm kurzů pro členy neziskových organizací), objíždějí, vyrábějí plakáty a dárky, fotí, kopírují, píší články a žádosti, věnují vlastní předměty a finanční prostředky, přispívají svými návrhy a nápady… ale k tomu všemu vytvářejí v Havránkovi báječnou náladu, pro kterou se tam návštěvníci vracejí.

Členky a člen RC Havránek jsou (jak ostatně vidíte v sekci kontakty): Káča Kohoutová, Jana Krejčová, Eva Málková, Lenka Šťastná (Veltrusy), Honza Kadeřábek a Katka K. Vitochová (Dušníky).

Na všechny návštěvníky se těšíme i po Novém roce: akce otevřeme cestovatelskou přednáškou, která nás zavede daleko na východ. Více se brzy dozvíte na Havránkových stránkách.

Hodně štěstí v roce 2008 všem Veltruským!

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.