Zírám (jako tele) na nová vrata…

Nová vrata umožní vstup do zahrady přímo z ulice… přesněji řečeno na nově instalovaná vstupní vrata do zahrady za Havránkem a rekapituluji poslední měsíce. Slíbili jsme ostatně, že budeme informovat, jak se to s hřištěm má, a teď je čas slib plnit. Příznačné je, že se vůbec nedívám na to, jak vrata vypadají (a vypadají pěkně), spíš zkoumám, ze kterého úhlu je zabrat, aby to vypadalo co nejreprezentativněji. Samozřejmě v žádosti o grant.

Od konce srpna, kdy jsme vás informovali o projektu dětského hřiště v zahradě za Havránkem a zahájili veřejnou sbírku, už uplynulo moře vody. Ne že by šlo všechno hladce, ne že by se právě peníze na sbírkové konto valily proudem, ale přesto krok za krokem plán postupuje. Shromáždili jsme několik desítek vyplněných dotazníků, sečetli hlasy u jednotlivých typů hřiště a získali tak představu, jaké hřiště by chtěli rodiče a děti mít. Požádali jsme o vyjádření k projektu sousedy.


Zahrada je už částečně vypleněnáA roztáčí se další kola. Sháníme katalogy výrobců, hledáme levné hřiště, které by ovšem splňovalo normy pro veřejná hřiště. Příklady z jiných mateřských center upozorňují: hřiště se nedá „ošidit“ – prvky musejí být certifikovány pro veřejné použití. Hledáme lidi, kteří pomůžou s návrhem a zahradnickými úpravami, navazujeme nové kontakty. A samozřejmě dokola a dokola píšeme sáhodlouhé grantové žádosti, vyplňujeme dotazníky, kopírujeme, ověřujeme listiny, připravujeme fotodokumentaci. K jedné žádosti běžně dokládám až deset příloh o několika stranách. V šanonu „Hřiště“ na mém stole se povážlivě množí lejstra. Nuže právě jsme odeslali pátou letošní žádost o grant a u čtyř tlustých fasciklů už mám přiložený dopis začínající: „S politováním Vám oznamujeme…“.

Kromě nás také veltruská radnice hledá možnosti, jak stavbu hřiště financovat, a také zastupitel Jiří Purnoch sám vyhledává vhodného výrobce. Taková podpora nás moc těší!

Veřejná sbírka pokračuje – zatím přibývají především drobné platby za výrobky z našich dílen. A už víme, jaký benefiční prodej nás čeká před Vánoci – samozřejmě to ale nesmím prozradit.

Stále ještě něco k odklizení zbýváTaké na zahradě už začíná být aktivita vidět. Po první brigádě Havránkových otců se náletové dřeviny, traviny a listí přestěhovaly na hromady. Zmizel plůtek oddělující dvorek od zahrady. Oslovení sousedé také postupně odklízejí zde odložené předměty. Po celé druhé dopoledne, které tátové věnovali úklidu, hustě pršelo. Přesto se podařilo část nepořádku naložit na multikáru, kterou posléze pracovník technických služeb odvezl. Vyklízení ale ještě není u konce… v zahradě totiž stále zbývají betonové obrubníky, nepojízdná dodávka, železný odpad… zkrátka další brigády na sebe nenechají moc dlouho čekat.

A taková vrata? Plán, kdo a jak je vyrobí, se v průběhu tří týdnů několikrát změnil. Dost jsme toho za ty dny oběhaly a objely :-), zejména naše dočasně bříškatá Jana. Nakonec pracovníci technických služeb města demolovali zeď a odstranili plakátovací plochu … a vrata zhotovila a instalovala firma Služby, stavby, montáže spol. s r.o., 10 000 hradí MěÚ Veltrusy a 5000 dostáváme jako sponzorský dar. Pánové, děkujeme.

Všechny dosud publikované články o hřišti najdete kliknutím v levém menu na odkaz hřiště.

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.