Jak jste zatím hlasovali o hřišti

RC Havránek na Bezva dniHavránek vás už před časem poprosil o vyplnění dotazníku, který se týká stavu a budoucnosti dětských hřišť ve Veltrusích. Na sobotní akci ZŠ Bezva den jste zase mohli hlasovat pro typ hřiště, který se vám líbí. A do třetice jste zde mohli nakreslit návrh hřiště tajuplný ostrov tak, jak se vám líbí, a získat tak malou odměnu. V tomto článku vás seznámíme s výsledky obou anket a ukážeme některé obrázky.


výběr typu dětského hřištěTyp hřiště
Na Bezva dni jste měli za úkol prohlédnout si pět typů hřiště od různých firem a vložit papírového havránka do okénka u typu, který se vám nejvíc líbí. Takhle dopadla vaše volba:

typ hřiště
1 Tomovy parky 17
2 Kompan 3
3 Karim 18
4 Mooz 4
5 Jiří Trnka 5
celkem 47 hlasujících

Ke hlasování se budete moci ještě přidat na Veltruském Corvusu, který se bude konat 25/8/07 rovněž ve veltruském letním kině.

Dotazník pro rodiče
nakreslete si své hřiště (v rámci kampaně Dětská hřiště dnes a příště, organizované Sítí mateřských center)

Dotazník jsme předávali přímo v centru, zveřejnili ho na webových stránkách a žádali jsme také o vyplnění na Bezva dni.
Celkem ho odevzdalo zatím jen 39 respondentů. Z cílové skupiny přes 100 rodin s dětmi do 7 let je to tedy okolo 40 procent. Z 39 oslovených bylo 32 rodičů dětí do 7 let, 7 rodičů s dětmi do 12 let. Lidé bydlí ve všech koutech města a projevovali zájem o hřiště v centru, kam docházejí za nákupy, lékařem (29 respondentů z Veltrus, 6 respondentů z blízkého okolí Veltrus (Kralupy, vesnice okolo Veltrus, Kralup), 4 respondenti ze vzdálenějšího okolí (do 30 km, dojíždějí do Havránka na kroužky).
Celkem 32 respondentů se alespoň pokusilo využívat některá ze stávajících hřišť ve Veltrusích, nejčastěji u kempu (21) kvůli množství prolézaček a zeleni okolo, dále u fotbalového hřiště (15) kvůli pěkné kloučce a relativní čístotě, u MŠ (17) pro polohu blízko centra, protože má pěkné dřevěné prvky pro nejmenší a „stejně tam musím, když vyzvedávám starší dítě“. Ke hrám dětí se podle ankety nejčastěji ještě používá loučka v zámeckém parku, dvorek u RC Havránek a hřiště u ZŠ.

Co by, podle vás, nemělo chybět na dětském hřišti pro předškolní děti? Takto jste odpovídali
a) klouzačka – 39
b) prolézačky – 35
c) houpačky různých velikostí – 39
d) houpadla na pružinách – 32
e) „žebříky“, „schůdky“ – 5
f) koše – 11
g) pohyblivé mostky – 3
h) lavičky, plácek, plot – 1

Na stávajících hřištích vám nejvíce vadí, že mají málo prvků, jsou daleko od centra, na některých panuje nepořádek, chybí tam soukromí (u fotbalového hřiště) a místo pro posezení doprovodu dětí. 15 respondentů uvedlo, že je případně ochotno podílet se na zlepšení stavu hřišť ve městě. V okolí vás zaujala tato hřiště: Kralupy – za KD Vltava (nové, realizovaly Tomovy parky) Kralupy – provaziště u Dvořákovy stezky (určeno spíš pro starší), Kralupy – u řeky (dřevěné barvené prvky), Chvatěruby – cykloturistické centrum (velké člověče nezlob se, spíše pro starší).

kresby dětí další z dětských návrhů hřišť takhle by děti chtěli své hřiště

Máte jiné názory nebo tipy, chcete nám sdělit svůj nápad na hřiště a jeho vybavení? Pak prosím dotazník vyplňte také a odešlete nám ho do 30/8/2007.

Děkujeme za spolupráci!

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.