Nové hřiště pro nejmenší

takhle vypadala zahrada v dubnu 2007Už delší dobu nás nenechává v klidu stav zahrady u kulturního domu ve Veltrusích a od loňska v podstatě nepřetržitě uvažujeme o tom, jak ji co nejlépe využít k prospěchu veltruské veřejnosti. U nás jednoznačně zvítězila myšlenka hřiště pro předškolní děti a podporuje ji také Městský úřad Veltrusy. Zajímá nápad i vás? Pak čtěte dál a připojte svůj názor, návrh nebo tip.


Proč zrovna hřiště pro nejmenší?
Rodiny s dětmi do tří let nemají ve Veltrusech příliš mnoho příležitostí, jak aktivně trávit volný čas. Prolézačky v dětském koutku u fotbalového hřiště, jakkoli velmi pěkné, nejsou bohužel pro malé děti bezpečné, zejména kvůli výšce a sklonu schodiště ke klouzačce. A pak – místo funguje spíš pro mnohem starší děti, před kterými předškoláci prchají.
Ani další veltruská hřiště nevyhovují: to v kempu je v havarijním stavu a neodpovídá žádným (natož evropským) normám, hřiště u MŠ je pochopitelně přístupné jen ve vymezenou dobu.

Proč právě v zahradě kulturního domu?
Prostory u rodinného centra jsou pro nové dětské hřiště ideální, především vzhledem k jeho poloze přímo v centru města. Místo má výhodu oplocení, uzamykatelnosti a možnost kontroly z Havránka. Zahrada je dlouhodobě neužívaná, patří městu Veltrusy. Kulturní dům poslední dobou znovu ožívá akcemi pro nejširší veřejnost, a tak by jedině prospělo, kdyby nabízel také místo k odpočinku v zeleni, případně menší pódium v zahradě.

A jsme u problému: Kdo to zaplatí?
Město se ve spolupráci s Havránkem už v současnosti snaží získat na hřiště prostředky. Žádost adresovaná nadaci ČEZ v konkurenci 450 dalších projektů neuspěla, ovšem nevzdáváme se a žádáme o příspěvky u dalších subjektů. Pokud budeme úspěšní, město je připraveno hradit spoluúčast na grantu do výše 50 000 Kč, neboť tato částka byla schválena v rozpočtu pro letošek.
Současně vyhlašujeme veřejnou sbírku na podporu výstavby hřiště – jsme totiž přesvědčeni, že s přispěním místních firem, Městského úřadu ve Veltrusech a spoluobčanů se nám podaří pro tak potřebnou věc zajistit dostatek financí.

Jak si celou akci představujeme?
RC Havránek zajistí od majitelů (pronajímatelů) okolních pozemků souhlas s přestavbou lokality na dětské hřiště. Ve spolupráci se sousedy a technickými službami města vyklidíme nastřádaný nepořádek na zahradě.
Necháme vypracovat projekt dětského hřiště. Starosta Bronislav Havlín přislíbil, že projekt bude uhrazen penězi z městského rozpočtu, RC Havránek ho bude před zadáním projektu informovat o předpokládaných nákladech.
Vše bude doprovázet anketa především mezi veltruskými rodiči, ve které se budou moci sami vyjádřit k dispozicím a typu hřiště, dětská vývarná soutěž na téma Hřiště mých snů a další programy.

Kdy a jak se do stavby pustíme?
Výstavba bude probíhat v etapách podle toho, jak rychle se nám podaří zajistit prostředky. Už první etapa – vyklizení a úpravy terénu – by měla stačit k použitelnosti zahrady pro hry s dětmi. Svépomocí jsme schopni zajistit vyčištění, srovnání a zatravnění budoucího hřiště.
V příštím roce plánujeme pokračovat přípravou projektu a výběrem realizátora, případně i výsadbou zeleně a umístěním některých herních prvků. K dokončení stavby by mohlo za příznivých okolností dojít do dvou let, tedy do jara 2009.

Jak se můžete zapojit?
V prvé řadě tím, že odpovíte na naše anketní otázky k tématu hřiště (jako soubor .doc v příloze tohoto článku – klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte uložit cíl odkazu jako) a odešlete je e-mailem nebo poštou na naši adresu. Budeme tak vědět, jak si hřiště představujete vy, jeho budoucí uživatelé.
Děti se budou moci vyžít výtvarně. Již 9. června pořádá ZŠ další ročník Bezva dne v letním kině Veltrusy – a právě zde bude mít Havránek svůj koutek. Děti si v něm pohrají, a pokud budou chtít, nakreslí nebo namalují hřiště svých snů. Nejhezčí a nejoriginálnější obrázky získají ceny a podněty dětí, pokud to bude možné, zapracujeme do projektu. Rodiče budou moci podle fotografií vybírat konkrétní herní prvky, které by uvítali na dětském hřišti.
V posledním srpnovém týdnu, na Veltruském Corvusu, nás najdete opět s čerstvými informacemi o průběhu projektu. Budete moci přispět do veřejné sbírky (pokladničky chceme umístit i na delší dobu na vybraných místech ve městě).
Budete-li ochotni, můžete se přidat i k fyzické práci, tedy k samotnému vyklízení prostoru zahrady. Uvítáme pomoc architektů, zahradních architektů, zahradníků, stavebních firem (demolice betonové desky a jiné práce)…
Pomůže nám rovněž, když budete informace o projektu dávat dál svým přátelům a známým. Podrobnosti o průběhu projektu i stav sbírky zde budeme pravidelně zveřejňovat.

Svoje připomínky a názory můžete přidat jako komentář k článku anebo je adresovat přímo nám.

dotazník týkající se dětského hřiště – jde o textový soubor ve formátu .doc (klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte uložit cíl odkazu jako) , povyplnění nám jej, prosím pošlete e-mailem, případně vytištěný odevzdejte v RC Havránek

Lenka Šťastná, Katka K. Vitochová

2 komentářů k příspěvku “Nové hřiště pro nejmenší”

  1. Havránek » Archív » Jak jste zatím hlasovali o hřišti říká:

    […] názory nebo tipy, chcete nám sdělit svůj nápad na hřiště a jeho vybavení? Pak prosím dotazník vyplňte také a odešlete nám ho do […]

  2. Havránek » Archív » Dětské hřiště spěje do finále říká:

    […] ostrova na zahradě už mnohým (včetně nás) vypadá jako nekonečný příběh (ostatně první článek v rubrice hřiště je z 31/5/07). Ten příběh se ale konečně pomalu uzavírá, a tak se […]

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.